Beste oudejaarscursus en Jan Glerum Junior Award voor Anne-Marie Scheepers

Afgelopen vrijdag 17 november heeft ziekenhuisapotheker Anne-Marie Scheepers maar liefst twee onderscheidingen in ontvangst mogen nemen tijdens de Ziekenhuisfarmaciedagen van de Nederlandse Vereniging van ZiekenhuisApothekers (NVZA).

Jan Glerum Junior Award

Anne-Marie werd gekozen tot winnaar van de Jan Glerum Junior Award voor haar inzet en gedrevenheid op het gebied van onderwijs. Niet alleen zet Anne-Marie zich in voor onderwijs aan AIOS Ziekenhuisfarmacie, ze heeft ook een actieve rol in de (na)scholing van ziekenhuisapothekers en is betrokken bij het onderwijs binnen de opleiding Geneeskunde aan de UM. In 2019 is Anne-Marie benoemd tot plaatsvervangend opleider, waarbij zij een grote rol vervult bij de begeleiding van de AIOS en ANIOS Ziekenhuisfarmacie in het Maastricht UMC+. In 2022 is ze geïnterviewd over haar rol als opleider door de Federatie Medisch Specialisten (FMS). In dit interview geeft ze onder meer aan hoe belangrijk het is om te zorgen voor een veilig opleidingsklimaat, waarin AIOS zich gesteund en gestimuleerd voelen.

Beste ouderejaarscursus voor AIOS Ziekenhuisfarmacie

Naast deze persoonlijke onderscheiding heeft Anne-Marie afgelopen vrijdag samen met ziekenhuisapotheker Judith Bosman van Gelre ziekenhuizen een prijs in ontvangst mogen nemen voor hun gezamenlijke cursus ‘Medicatiebegeleiding en (mede)behandelaarschap – dag 3 en 4’. Deze cursus werd als beste ouderejaarscursus voor AIOS Ziekenhuisfarmacie gewaardeerd. De cursus richt zich, naast de vakinhoudelijke specialisering, vooral op het persoonlijk leiderschap van deelnemers. 

Sluit de enquête