Bezoek Oostenrijkse delegatie aan Maastricht UMC+

Een delegatie van Oostenrijkse bestuurders en directeuren van zorginstellingen bezocht op 25 mei het Maastricht UMC+. Ze kregen na ontvangst door gouverneur Emile Roemer van de Provincie Limburg en bestuursvoorzitter Helen Mertens van het MUMC+ onder meer een rondleiding bij de afdeling pathologie.
Bezoek Oostenrijkse delegatie_2

Het bezoek kwam tot stand op initiatief van euPrevent een Euregionaal netwerk gericht op gezondheidsbevordering. Het bezoek stond onder andere in het teken van de aanstaande samenwerking op het gebied van de digitale pathologie. In het kader van een Europees project getiteld DIGI-PAT gaat MUMC+ de ziekenhuizen in de Oostenrijkse deelstaat Niederösterreich adviseren hoe ze de werkwijzen binnen het vakgebied van de pathologie kunnen digitaliseren. 

DIGI-PAT
Binnen ‘Digitale Pathologie Limburg’ hebben het Maastricht UMC+, het Laurentius Ziekenhuis in Roermond en het VieCuri Medisch Centrum in Venlo een heel traject doorlopen om digitale analyse van weefsels te kunnen uitvoeren. Onderdeel daarvan is onder meer de introductie van geavanceerde technologie en ICT-systemen en software. Onlangs heeft de definitieve implementatie plaatsgevonden en is de digitale pathologie nu een feit (opent externe website). Daarnaast werken de drie ziekenhuizen nauw samen met de pathologen in het Zuyderland MC, waar ook digitaal wordt gewerkt. De opgebouwde ervaring en kennis in onze provincie is waardevol om in zeven ziekenhuizen in Niederösterreich een zelfde traject te doorlopen.

Bezoek Oostenrijkse delegatie_3

Over digitale pathologie
Van patiënten worden –  tijdens een operatie of poliklinische consultatie – regelmatig weefsels uitgenomen, bijvoorbeeld om te bepalen welk type tumor zich in dat weefsel bevindt. De patholoog snijdt deze weefsels normaliter in dunne plakjes (coupes) beoordeelt deze onder de microscoop. Met de aangepaste werkwijze worden deze nu middels een scanner eerst gedigitaliseerd. De patholoog analyseert de digitale beelden via computer en beeldscherm. Zo kan een diagnose sneller, nauwkeuriger en uniformer worden gesteld en bovendien kunnen beelden makkelijker met collega-pathologen worden gedeeld voor second opinion of multidisciplinair overleg.

 

Sluit de enquête