Centrale bloedafname Annadal verhuist per 17 oktober

Per 17 oktober 2022 verhuist de Centrale bloedafname Annadal weer naar de oude locatie op nivo-1 van Annadal. Op nivo-1 bevinden zich ook Dermatologie en Interne Geneeskunde van Maastricht UMC+.

Waarom verhuist de Centrale bloedafname?
De huidige locatie was een tijdelijke locatie tijdens de coronacrisis. Nu, na corona, is het tijd om terug te verhuizen naar de oude locatie.

Wat betekent deze verhuizing?
Bloedafnames op verzoek van de huisarts, specialist of trombosedienst of het afgeven van urine/ontlasting gaan nog steeds via het prikpunt Annadal. Per 17 oktober bevindt dit prikpunt zich op nivo-1.

Waar vindt u de Centrale bloedafname?
De nieuwe locatie is het best bereikbaar via de ingang van Annadal aan de Brouwersweg. Volg in Annadal de route met de aanduiding “Centrale bloedafname”

Sluit de enquête