Centrale Huisartsenpoli Maastricht-Heuvelland geopend

Gisteren, 18 maart, is de "Centrale Huisartsenpoli Maastricht-Heuvelland" geopend. Het gaat om een tijdelijke voorziening die is ingericht in de regio in het kader van de Corona-uitbraak. Tot deze maatregel is overgegaan omdat de druk op de huisartsen en hun medewerkers zowel overdag als in de avond-, nacht en weekenduren erg groot is.

Gisteren, 18 maart, is de "Centrale Huisartsenpoli Maastricht-Heuvelland" geopend in de Stadspoli West. Het gaat om een tijdelijke voorziening die is ingericht in de regio in het kader van de coronavirus-uitbraak. Tot deze maatregel is overgegaan omdat de druk op de huisartsen en hun medewerkers zowel overdag als in de avond-, nacht en weekenduren erg groot is.

Op deze manier zorgen we ervoor dat de toegenomen zorgvraag in de huisartsenpraktijken (overdag) en op de Huisartsenpost (avond-, nacht en weekend) beter kan worden opgevangen. We gaan hierdoor ook efficiënter om met de schaarse beschermingsmiddelen. Bovendien worden patiënten en zorgpersoneel beter beschermd tegen het virus.

Voor wie?
De poli is bedoeld voor mensen met luchtwegklachten en/of koorts die zich bij de eigen huisartsenpraktijk of bij de Huisartsenpost in Maastricht-Heuvelland telefonisch melden én die dringend gezien moeten worden door een huisarts. Met luchtwegklachten wordt bedoeld: dyspneu, hoesten, niezen, keelpijn, loopneus.
Alleen op verwijzing
• Patiënten kunnen alleen op verwijzing van de huisarts naar de Centrale Huisartsenpoli toe! Het heeft dus geen zin om zonder afspraak ernaar toe te gaan.
• De Centrale Huisartsenpoli kan niet gebeld worden door patiënten om een afspraak te maken; het maken van een afspraak verloopt via de eigen huisartsenpraktijk (overdag) of via de Huisartsenpost (avond-, nacht en weekend).
• De huisarts bepaalt of de patiënt wordt doorverwezen naar de Centrale Huisartsenpoli. Als het kan zal de doktersassistente patiënten met luchtwegklachten en/of koorts adviseren om het "uit te zieken" en te zorgen dat hij/zij anderen niet besmet. En thuis te blijven tot de patiënt 24 uur geen klachten heeft.

De zorg op de Huisartsenpoli
De spreekuren op de Centrale Huisartsenpoli worden gedaan door huisartsen uit Maastricht-Heuvelland. Er worden géén testen op Corona uitgevoerd. De huisartsen dragen beschermende kleding.

Altijd eerst bellen!

Het is belangrijk dat patiënten eerst bellen met de eigen huisartsenpraktijk of Huisartsenpost! Zodoende kan worden beoordeeld of de patiënt naar de eigen huisartsenpraktijk, de Centrale Huisartsenpoli of Huisartsenpost (bij MUMC+) kan komen of dat de huisarts een visite thuis aflegt.

Locatie
De Centrale Huisartsenpoli Maastricht-Heuvelland is ingericht in de Stadspoli West, Clavecymbelstraat 73 A 6217 CS, Maastricht (NB: alleen op afspraak via huisarts).
Sluit de enquête