Declaratie consult op afstand

In de maanden dat de reguliere zorg in het Maastricht UMC+ was afgeschaald in verband met het coronavirus is het aantal telefonische consulten (en ook beeldbellen) aanzienlijk toegenomen. Zowel voor arts als patiënt is dat een behoorlijke omschakeling, maar u kunt er op vertrouwen dat uw behandelend arts ook tijdens een consult op afstand de zorg en aandacht geeft die u nodig heeft. Net als bij een fysiek consult wordt een consult op afstand gedeclareerd bij de zorgverzekeraar (Lees hier meer daarover).

In de maanden dat de reguliere zorg in het Maastricht UMC+ was afgeschaald in verband met het coronavirus is het aantal telefonische consulten (en ook beeldbellen) aanzienlijk toegenomen. Zowel voor arts als patiënt is dat een behoorlijke omschakeling, maar u kunt er op vertrouwen dat uw behandelend arts ook tijdens een consult op afstand de zorg en aandacht geeft die u nodig heeft. Net als bij een fysiek consult wordt een consult op afstand gedeclareerd bij de zorgverzekeraar (Lees hier meer daarover).

Ondanks de hectiek van de corona-crisis, de grote toename van het aantal consulten op afstand, de aangepaste regelgeving en de druk op het ziekenhuis hebben we de bronregistratie (de plek waar de informatie van patiënten wordt vastgelegd) en de communicatie naar patiënten zo zorgvuldig mogelijk proberen uit te voeren. Toch kan het zijn voorgekomen dat dit soms niet helemaal correct is gebeurd, waardoor een telefonisch consult gedeclareerd is dat niet aan de daarvoor gestelde voorwaarden voldoet. Steekproefsgewijs controleren we daarom of een telefonisch consult is uitgevoerd volgens de voorwaarden die er aan worden gesteld en of er ook terecht is gedeclareerd.

Contact
Indien u vermoedt dat een rekening onterecht is verstuurd, verzoeken we u om contact op te nemen met onze afdeling Debiteuren via: info.debiteuren@mumc.nl. Zij zullen dan nagaan of het consult terecht in rekening is gebracht. U kunt ook contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.

Sluit de enquête