Dr. Margot Reijnders wint Ben ter Haar-prijs

Dr. Margot Reijnders wint de Ben ter Haar-prijs voor haar wetenschappelijk onderzoek van de afgelopen vijf jaar. Met de ontdekking van verschillende nieuwe syndromen gaf zij patiënten een diagnose, informatie over de te verwachten symptomen en de mogelijkheid tot lotgenotencontact.

Tijdens de onlangs gehouden Nederlands-Britse conferentie van klinisch genetische verenigingen en onderzoeksgroepen op het gebied van genetica heeft dr. Margot Reijnders - als een van de negen genomineerden - de Ben ter Haar-prijs gewonnen voor haar verrichte onderzoek van de afgelopen vijf jaar. 

Dr. Margot Reijnders is klinisch geneticus in opleiding bij het Maastricht UMC+. In januari 2019 promoveerde zij cum laude op haar onderzoek naar nieuwe genetische oorzaken van ontwikkelingsstoornissen. Met de ontdekking van verschillende nieuwe syndromen gaf zij patiënten een diagnose, informatie over de te verwachten symptomen en de mogelijkheid tot lotgenotencontact. Door daarnaast nauw samen te werken met onderzoekers in het laboratorium kon veel geleerd worden over de complexe onderliggende biologie.

De Ben ter Haar-prijs is ingesteld door de Vereniging Klinische Genetica Nederland ter bevordering van het wetenschappelijk patiëntgebonden onderzoek op het gebied van de klinische genetica en ter stimulering van jonge onderzoekers op dit gebied. In aanmerking komen klinisch genetici (in opleiding), jonger dan 40 jaar, die in een periode van maximaal 5 jaar vóór het jaar van toekenning (2020) blijk hebben gegeven van een bijzondere kwaliteit op het gebied van patiëntgebonden klinisch genetisch onderzoek. 

 

Sluit de enquête