Griep in twintig minuten op te sporen met sneltest

Het Maastricht UMC+ heeft op de Spoedeisende Hulp (SEH) sinds kort de beschikking over een sneltest voor griep. Door het afnemen van een beetje keelslijm (via een wattenstaafje) kan binnen dertig minuten worden bepaald of iemand het griepvirus onder de leden heeft. Door sneller uitsluitsel te geven, hebben patiënt en arts meteen duidelijkheid en kan voorkomen worden dat patiënten onnodig een bed bezet houden in afwachting van een diagnose.

Sneltest 24/7 beschikbaar en helpt bij betere doorstroom op de Spoedeisende Hulp

Het Maastricht UMC+ heeft op de Spoedeisende Hulp (SEH) sinds kort de beschikking over een sneltest voor griep. Door het afnemen van een beetje keelslijm (via een wattenstaafje) kan in twintig minuten worden bepaald of iemand het griepvirus onder de leden heeft. Door sneller uitsluitsel te geven, hebben patiënt en arts meteen duidelijkheid en kan voorkomen worden dat patiënten onnodig een bed bezet houden in afwachting van een diagnose.

Griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus. Patiënten krijgen symptomen als hoge koorts, hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid en keelpijn. Vaak herkennen patiënten deze symptomen zelf of gaan ze ermee naar de huisarts. Omdat de verschijnselen vaak heftiger kunnen zijn dan een gewone verkoudheid melden met name kwetsbare patiënten en kinderen zich nog wel eens op de Spoedeisende Hulp. Vanwege een verdenking op griep (en dus mogelijk besmettelijk zijn) dienen deze patiënten opgenomen te worden in een geïsoleerde kamer in afwachting van de diagnose. De sneltest moet daar verandering in brengen.

Twintig minuten
Bij patiënten die op de SEH binnenkomen met een verdenking op griep wordt een beetje keelslijm afgenomen door de verpleegkundige. Via een klein apparaat wordt het monster geanalyseerd op de aanwezigheid van het griepvirus. In een tijdsbestek van ongeveer twintig minuten wordt vervolgens duidelijkheid verschaft. Iemand die positief wordt bevonden kan met het juiste advies en eventueel medicatie meestal weer terug naar huis of (in het geval van kwetsbare patiënten) meteen geïsoleerd worden opgenomen op de juiste afdeling. In het geval van een negatieve test is een opname in isolatie vaak niet noodzakelijk en kan verder onderzoek worden gedaan.

Juiste zorg op de juiste plek
Voordat de sneltest beschikbaar was, werden patiënten die verdacht werden van een griep-besmetting geïsoleerd opgenomen. Je wilt er immers voor zorgen dat een mogelijke infectie niet verder wordt verspreid. Om griep aan te tonen (of uit te sluiten) werd een test gedaan in het laboratorium, waardoor de uitslag soms één of twee dagen op zich liet wachten. "Met de nieuwe sneltest kunnen we 24/7 werken en hebben we snel duidelijkheid", zegt internist acute geneeskunde Patricia Stassen. "We kunnen meteen de juiste zorg bieden, waardoor een ziekenhuisbed niet langer dan noodzakelijk bezet wordt gehouden. Dat is prettiger voor de patiënt en zorgt voor een efficiëntere doorstroom."

Veel mensen verwarren een verkoudheid nog wel eens met griep, op de website van Gezond Idee legt internist-infectioloog dr. Oude Lashof uit wat het verschil is. De inzet van de griep sneltest is mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen de afdelingen Spoedeisende Hulp, interne geneeskunde en medische microbiologie.
Sluit de enquête