H. pylori-diagnostiek

De NHG-Standaard Maagklachten geeft richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van maagklachten bij volwassenen. Voor H. pylori-diagnostiek (screening en na eradicatie) zijn monoklonale fecestesten of de C13-ureumademtest de beste keuze. Ter voorbereiding: zes weken geen antibioticum, twee weken geen PPI en één dag geen H2-antagonist.

De NHG-Standaard Maagklachten geeft richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van maagklachten bij volwassenen. Voor H. pylori-diagnostiek (screening en na eradicatie) zijn monoklonale fecestesten of de C13-ureumademtest de beste keuze.

Ademtest: de nieuwe 'gouden standaard'

Bij de C13-ureumademtest en fecestest is de aanwezigheid van H. pylori direct bepalend voor de uitslag. Bij fecestesten komt dat door H. pylori-antigenen in de ontlasting (die zeer snel verdwijnen als de bacterie is geëradiceerd).

Bij de ureumademtest drinkt de patiënt ureum dat gemerkt is met niet-radioactief C13-ureum. H. pylori produceert het enzym urease dat het gemerkte ureum splitst in (gemerkt) koolzuurgas en ammoniak. Het gemerkte koolzuurgas kan vervolgens worden gedetecteerd in de uitademinglucht. De sensitiviteit en specificiteit van de feces- en ademtest zijn vergelijkbaar en bedragen 92-95% en 94-96%. De positief voorspellende waarde van de ademtest is 88% en de negatief voorspellende waarde is 96% (testeigenschappen zijn afhankelijk van de H. pylori-prevalentie). Het voordeel van de ademtest zijn de uitstekende testeigenschappen (na het biopt is dit de 'gouden standaard'), snelheid van de test en rapportage.

De ademtest is een zeer robuuste en stabiele test omdat de test alleen afhangt van de kwaliteit van het C13-ureum, hetgeen tegenwoordig onder de Geneesmiddelenwet valt en door slechts één leverancier in Nederland wordt geleverd. Het Centraal Diagnostisch Laboratorium biedt de C13-ureumademtest nog steeds aan, ondanks dat deze niet op het huisartsenaanvraagformulier staat.

Bij de fecestest kunnen in de praktijk testen van verschillende fabrikanten worden gebruikt of omdat er verschillen in uitvoeringsprocedures mogelijk zijn kunnen verschillende resultaten worden gerapporteerd.

e-Nose

Het CDL biedt een nieuw type diagnostiek aan: metingen in uitademingslucht met behulp van een zogenaamde e-Nose'. Een soort elektronische neus die in uitademingslucht kan ruiken of iemand ziek is. De verwachting is dat onder andere de H. pylori en bepaalde vormen van kanker met deze technologie gediagnosticeerd kunnen worden. Dit is in de toekomst voor de huisarts ook interessant omdat het een point-of-care apparaat betreft, dat mogelijk geschikt is voor de huisartsenpraktijk.

In het kader van het testen van deze e-Nose is het noodzakelijk om de C13-ureumademtest te vergelijken met de resultaten van de e-Nose, zoals andere Nederlandse ziekenhuizen ook hebben gedaan. Hierdoor kunnen de resultaten onderling met elkaar worden vergeleken, hetgeen noodzakelijk is om voldoende patiënten/resultaten te kunnen includeren. Meer informatie op de website van e-Nose (Engelstalig).

Test mee

Het is belangrijk om voor de diagnostiek van H. pylori (screening/eradicatie) als voorkeurstest de C13-ureumademtest aan te vragen. Uw patiënt kan telefonisch een afspraak maken met het CDL voor uitvoering van de test (T: 043 3874702). Ter voorbereiding: zes weken geen antibioticum, twee weken geen PPI en één dag geen H2-antagonist.

Vragen?

Mail uw vraag naar: lab.maastricht@mumc.nl, wij helpen u graag.

 

 

Sluit de enquête