Keurmerk ‘Seniorvriendelijk Ziekenhuis 2015-2016’ voor Maastricht UMC+

Het Maastricht UMC+ heeft opnieuw het predicaat ‘Seniorvriendelijk Ziekenhuis’ gekregen. Dat keurmerk wordt door de samenwerkende ouderenbonden van Nederland toegekend aan die ziekenhuizen waarin proefondervindelijk aangetoond wordt dat er goede zorg en behandeling is voor oudere patiënten.

Zorg voor ouderen in het Maastricht UMC+  goed bevonden door Nederlandse ouderenbonden

Het Maastricht UMC+ heeft opnieuw het predicaat ‘Seniorvriendelijk Ziekenhuis’ gekregen. Dat keurmerk wordt door de samenwerkende ouderenbonden van Nederland toegekend aan die ziekenhuizen waarin proefondervindelijk aangetoond wordt dat er goede zorg en behandeling is voor oudere patiënten.

.Het keurmerk “Seniorvriendelijk Ziekenhuis” is gebaseerd op vijftien  kwaliteitscriteria. Deze criteria zijn door de gezamenlijke ouderbonden opgesteld. De Nederlandse ziekenhuizen worden erop gescreend, onder meer door het inzetten van mystery guests. Ook het Maastricht UMC+ kreeg zo’n mystery guest op bezoek.

Het ziekenhuis is niet alleen getoetst op fysieke toegankelijkheid en bereikbaarheid, maar er  is ook nadrukkelijk gekeken naar het zorgbeleid en de uitvoering van de zorg voor ouderen. Vaak is er bij senioren sprake van meervoudige problematiek, zogenoemde co-morbiditeit. Daardoor zullen er altijd meerdere disciplines betrokken zijn bij de zorg en behandeling. Deze multidisciplinaire aanpak moet heel goed worden afgestemd. In het onderzoek van de ouderenbonden is aangetoond dat dit in het Maastricht UMC+ prima in orde is.

Ron Warnier, verpleegkundig specialist ouderenzorg,  is bijzonder ingenomen met het predicaat: "De zorg voor oudere patiënten in een kwetsbare positie staat op de agenda in alle lagen van het MUMC+, daar ben ik trots op. Het krijgen van het keurmerk bevestigt dat we op de goede weg zijn, en stimuleert ons om deze specifieke zorg nog meer te versterken en te verbeteren.”

Wubbo Mulder, internist ouderengeneeskunde: “Uiteraard zijn we blij dat wij opnieuw dit keurmerk hebben binnengehaald. Het past dat een ziekenhuis in een van de snelst vergrijzende regio's van Nederland zich profileert op het gebied van ouderenzorg."

Ook directeur Patiëntenzorg Hans Fiolet is in zijn nopjes: "De patiënt staat centraal, dat geldt zeker ook voor de (kwetsbare) oudere. Het Maastricht UMC+ is blij met dit keurmerk, omdat het bevestigt dat we hier ook daadwerkelijk specifieke aandacht aan hebben gegeven."

Het keurmerk is twee jaar geldig. Na die tijd zal het onderzoek naar seniorvriendelijkheid herhaald worden. Twee jaar geleden kreeg het Maastricht UMC+ ook al het predicaat “seniorvriendelijk”.

 

 

Sluit de enquête