Kwaliteitszegel infectiepreventie

Op 6 december werd de 4e kwaliteitszegel uitgereikt aan het Maastricht UMC+. Dit kwaliteitszegel voor infectiepreventie werd behaald door de visitatie op 22 november. Hierbij behaalde we een mooie score van 92/100 punten. Het infectiepreventie-niveau is hiermee ruim boven de vereiste 70/100 punten. Het kwaliteitszegel is in ontvangst genomen door Dr. Wil van der Zwet, arts-microbioloog bij de afdeling MMI.

zegel

Stichting euPrevent

Dit kwaliteitszegel werd uitgereikt door de Stichting euPrevent. Deze stichting is een euregionaal netwerk gericht op gezondheidsbevordering. Binnen dit netwerk wordt duurzaam samengewerkt om de levenskwaliteit van de inwoners van het grensgebied tussen Nederland, België en Duitsland te verhogen, ook op het gebied van infectieziekten. 

Sluit de enquête