Maastricht UMC+ werkt samen met Shenzhen University

Het Maastricht UMC+ is een samenwerking aangegaan met de Shenzhen University, met name op het gebied van weefseltypering bij stamceltransplantatie. Vorige week was een Chinese delegatie in Maastricht om de samenwerking te bezegelen. Er is onder meer een contract getekend met het bedrijf Gene Bio Health (een spin-off van het Blood Center van de Chinese universiteit) voor de productie van zogenoemde reagentia die in Maastricht zijn ontwikkeld.

In Maastricht ontwikkelde reagentia voor weefseltypering worden voortaan in China geproduceerd

MAASTRICHT, 24 juli 2015 – Het Maastricht UMC+ is een samenwerking aangegaan met de Shenzhen University, met name op het gebied van weefseltypering bij stamceltransplantatie. Vorige week was een Chinese delegatie in Maastricht om de samenwerking te bezegelen. Er is onder meer een contract getekend met het bedrijf Gene Bio Health (een spin-off van het Blood Center van de Chinese universiteit) voor de productie van zogenoemde reagentia die in Maastricht zijn ontwikkeld. Reagentia zijn bestanddelen van laboratoriumtests die essentieel zijn om vast te stellen of het DNA van donor en ontvanger bij een transplantatie voldoende overeenkomen om afstoting en andere complicaties te voorkomen. De afdeling Transplantatie-Immunologie, laboratorium Weefseltypering van het Maastricht UMC+ is mondiaal leading als ontwikkelaar van deze reagentia. Het Blood Center van de Shenzhen University wil de Maastrichtse benadering voor de selectie van stamceldonoren ook gaan gebruiken. De commercieel interessante productie van de reagentia wordt nu dus gegund aan Gene Bio Health, een spin-off van de universiteit van Shenzhen.

Prof. dr. Marcel Tilanus, afdelingshoofd van het Maastrichtse laboratorium Transplantatie-immunologie en Weefseltypering, is in zijn nopjes met de deal: "Het is in feite een win-win-win-winsituatie: voor de Shenzhen University en het Shenzhen Blood Center, voor het bedrijf Gene Bio Health en voor onszelf. De externe productie heeft als bijkomend effect dat de reagentia worden gecertificeerd, waardoor ze wereldwijd verkocht kunnen gaan worden."

Schaalgrootte
Door de samenwerking met Shenzhen kunnen de Maastrichtse experts op het gebied van weefseltypering onderzoek doen bij de veel grotere Chinese populatie getransplanteerden. De stad Shenzhen telt 17 miljoen inwoners, 180 ziekenhuizen en 10 universiteitsziekenhuizen. Tilanus: "Er zijn dus veel meer patiënten met dezelfde behandeling. Daar kun je wetenschappelijk voordeel uit halen. En zij zien het als erkenning." Professor Tilanus wil de Chinese partners ook graag betrekken bij de zogenoemde Internationale Werkgroepen (op het gebied van weefseltypering) via de European Federation of Immunogenetics (EFI), waar hij tot voor kort in het bestuur zat.

Honorary professor
Tilanus bracht eerder dit jaar met een delegatie van het Maastricht UMC+ een bezoek aan China. Bij die gelegenheid werd hij tevens benoemd tot Honorary Professor aan het Blood Center van de Shenzhen University. De Maastrichtse professor, die al jarenlang betrekkingen onderhoudt met het Shenzhen Blood Center, zal een keer per jaar naar China reizen om daar colleges te geven en de lopende onderzoeken op het gebied van transplantatie te bespreken.

Uitwisseling
Met de Chinese universiteit zijn ook gesprekken gevoerd om te komen tot een bredere samenwerking. Zo komt er een uitwisseling van studenten, promovendi en postdocs. Bovendien is het de bedoeling dat het Maastrichtse onderwijsmodel, het zogenoemde Probleemgestuurd Onderwijs, aan de Shenzhen University wordt geïntroduceerd.

Sluit de enquête