MMB wordt MMI

Vanaf mei 2022 heeft de afdeling Medische Microbiologie (MMB) haar naam veranderd in “Medische Microbiologie, infectieziekten en infectiepreventie”(MMI).

De oude naam Medische Microbiologie wordt in de praktijk vooral geassocieerd met het laboratorium en de diagnostiektaken. De nieuwe naam Medische Microbiologie, Infectieziekten en Infectiepreventie weerspiegelt het totale takenpakket van de afdeling. Infectiezieken, met het werk van de 4 internist-infectiologen, en infectiepreventie, met het werk van de deskundigen infectiepreventie en de DSMH, behoren namelijk ook tot het takenpakket. Hierbij zorgt MMI ervoor dat de nieuwe naam beter aansluit bij de gehele dienstverlening. 

De nieuwe naam zal stapsgewijs worden doorgevoerd. 

Meer weten?
Wil je meer weten over de afdeling Medische Microbiologie, infectieziekten en infectiepreventie (MMI)? Kijk dan op de pagina van MMI. 

Sluit de enquête