Nieuwe doorbelgrenzen kritische laboratoriumuitslagen Centraal Diagnostisch Laboratorium (CDL)

Vanaf 1 september 2022 worden de doorbelgrenzen voor kritische laboratoriumuitslagen van het Centraal Diagnostisch Laboratorium (CDL) aangepast. Dit naar aanleiding van wensen van diverse aanvragers en de uitkomsten van een Tripod-analyse.

De nieuwe grenzen bevatten geen grote veranderingen, maar zijn er op gericht om een betere balans te vinden tussen enerzijds het voorkomen van blijvende schade of ernstiger bij zeer zieke patiënten (het primaire doel van de doorbelgrenzen)  en anderzijds de mogelijk schadelijke gevolgen van “meldingsmoeheid” bij het doorbellen van uitslagen die als onnodig ervaren worden.

De nieuwe doorbelgrenzen zijn vastgesteld in samenspraak met de afdelingen die behoren tot de “grootgebruikers” van aanvragen voor laboratoriumdiagnostiek in het MUMC+.

Heb je vragen over de nieuwe doorbelgrenzen, neem dan contact op met het secretariaat van CDL via T: 043 3874694 / 3874781 of E: secretariaat.cdl@mumc.nl

Sluit de enquête