Nieuwe subsidie samen met het Erasmus MC

In een samenwerking tussen het Erasmus MC Rotterdam (prof Anne-Marie Dingemans (longziekten), dr Jan von der Thüsen, dr Andrew Stubbs, dr Yunlei Li (pathologie)) en Maastricht UMC+ (prof Ernst-Jan Speel (pathologie), dr Jules Derks (longziekten)) heeft het Hanarth fonds een projectsubsidie toegekend voor de periode 2022-2024 van €399.519, getiteld:

Verbetering van de diagnostische accuraatheid van neuro-endocriene tumoren van de long op biopten door middel van multiplex immunohistochemie en artificial intelligence geleide histomorfologische classificatie.

‘Neuro-endocriene tumoren van de long’ (pNET) is een verzamelnaam voor 4 zeldzame types longtumoren, namelijk het typisch carcinoïd, atypisch carcinoïd, grootcellig neuro-endocrien carcinoom (LCNEC) en kleincellig longcarcinoom (SCLC). Deze pNET delen enkele histologische en fenotypische kenmerken; echter, het biologisch gedrag van deze tumoren is duidelijk verschillend. Veelal moet de diagnose gesteld worden op een relatief klein biopt. Helaas is dit met de huidige diagnostische criteria lastig en vaak onbetrouwbaar. Verbetering van de sub-classificatie van deze tumoren op biopten zal gepersonaliseerde behandeling mogelijk maken en daarmee de uitkomst van patiënten met een pNET verbeteren.

Het doel van de studie is om de diagnose, en daarmee de prognostische kwalificatie, van pNET op een biopt te verbeteren door toepassing van artificial intelligence (AI) gedreven morfologische classificatie. Hierbij zal o.a. gebruikt gemaakt worden van multiplex immunohistochemie (IHC), een nieuwe techniek waarbij meerdere IHC kleuringen tegelijkertijd worden toegepast.

Sluit de enquête