Uitbreiding zorgcapaciteit coronapatiënten in MECC

Het Maastricht UMC+ gaat in congrescentrum MECC zijn zorgcapaciteit voor coronapatiënten uitbreiden voor het geval in de regio Midden- en Zuid-Limburg de maximale opnamecapaciteit voor patiënten bereikt is. Met deze extra maatregel wil het Maastricht UMC+ zich zo goed mogelijk voorbereiden op een toename van het aantal coronapatiënten. In de loop van volgende week moet de extra capaciteit benut kunnen worden.

Het Maastricht UMC+ gaat in congrescentrum MECC zijn zorgcapaciteit voor coronapatiënten uitbreiden voor het geval in de regio Midden- en Zuid-Limburg de maximale opnamecapaciteit voor patiënten bereikt is. Met deze extra maatregel wil het Maastricht UMC+ zich zo goed mogelijk voorbereiden op een toename van het aantal coronapatiënten. In de loop van volgende week moet de extra capaciteit benut kunnen worden.

De opvang in het MECC is bedoeld voor patiënten bij wie het coronavirus is vastgesteld, maar die niet in aanmerking komen voor IC-zorg en waarvoor basiszorg volstaat. Dan gaat het om laagcomplexe, verpleegkundige zorg waarbij verschillende faciliteiten nodig zijn. Denk hierbij aan: infuusmogelijkheden, zuurstoftoediening, toediening van medicatie, voorzieningen voor voeding en algemene observatie. De locatie moet plaats gaan bieden aan ongeveer 250 bedden. Of de extra capaciteit ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden hangt af van hoe de corona-epidemie zich zal ontwikkelen.

Sluit de enquête