Wereld Jonge Talenten Dag - Beeldvorming

Vandaag, op Wereld Jonge Talenten Dag, besteden wij extra aandacht aan een aantal jonge talenten op onze afdeling. Uiteraard zijn er een hoop jonge talenten op de afdeling te vinden waar we ontzettend trots op zijn. Om toch een kleine selectie te maken hebben we gekozen voor medewerkers die jong zijn voor hun positie. Een gegeven waar je zeker talent voor nodig hebt! We hebben hen gevraagd om kort aan te geven hoe ze tot de positie zijn gekomen waar ze nu zitten en hoe zij de toekomst voor zich zien.

Bibi Martens, fellow cardiovasculaire radiologie

Bibi

Na een bachelor psychologie, studie geneeskunde en opleiding tot radioloog in het MUMC+, is Bibi op dit moment werkzaam als fellow cardiovasculaire radiologie binnen de afdeling beeldvorming. Ze is recent gepromoveerd op de optimalisatie van scan en contrast protocollen in CT-scans van de buik. Kort na haar promotie is ze voor 3 maanden vertrokken voor een stage in Londen, waar ze de kans heeft gekregen zich verder te verdiepen in de MRI van het hart en onderzoeksprojecten heeft opgestart. Tussendoor heeft ze als voorzitter van het comité Radiologendagen twee leerzame en vakoverstijgende dagen georganiseerd voor radiologisch Nederland.

In de toekomst hoopt ze iedere dag te kunnen blijven bijleren en te doen wat ze leuk vindt. Daarnaast hoopt ze uitdagingen te kunnen blijven vinden in de dingen die ze doet en met mensen samen te kunnen werken om zo de mooiste resultaten te bereiken, zowel op vakinhoudelijk, wetenschappelijk als organisatorisch vlak.

Casper Mihl, Cardiovasculaire en abdominale radioloog

casper

Casper rondde in 2016 zijn opleiding tot radioloog aan de Universiteit van Maastricht af. Naast een fellowship abdominale radiologie heeft hij aanvullende trainingen gevolgd van respectievelijk 4 en 3 maanden in het Royal Prince Alfred Hospital (Sydney, Australië) en het Alfred Heart Centre (Melbourne, Australië) met een speciale focus op cardiovasculaire beeldvorming. Vanaf 2016 is hij werkzaam als radioloog in het MUMC+ met bijzondere aandacht voor de cardiovasculaire en abdominale diagnostiek.

Casper is verbonden aan het onderzoeksinstituut CARIM (School for Cardiovascular Diseases). In 2016 promoveerde hij met als onderwerp voor zijn proefschrift “decisive modification tools in coronary computed tomographic angiography; from phantom to patient”. De primaire focus van zijn onderzoekslijnen is gericht op optimalisatie van CT scan en contrast injectie protocollen en beeldvorming van het hart met een speciale focus op diagnostiek en behandeling van (supra)ventriculaire ritmestoornissen. In de rol van copromotor is Casper actief betrokken bij de begeleiding van meerdere PhD studenten. Casper is daarnaast het coördinerend hoofd van de CT en heeft verschillende functies in (inter)nationale commissies.

In de komende jaren hoopt Casper zich verder te kunnen blijven ontwikkelen op de gebieden van onderzoek, kliniek en management.

Jaap Jansen, Universitair Hoofddocent Beeldvorming

JJ

Jaap Jansen is werkzaam als universitair hoofddocent op de afdeling Beeldvorming waar hij wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Na zijn studie scheikunde in Nijmegen is Jaap naar Maastricht gekomen voor een promotieonderzoek op het gebied van Beeldvorming bij epilepsie in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven en epilepsiecentrum Kempenhaeghe. In 2008 is hij als postdoc naar New York gegaan om daar oncologisch beeldvorming onderzoek te doen op het vermaarde Memorial Sloan Kettering ziekenhuis. Hij werd in 2010 teruggehaald naar Maastricht als wetenschappelijk staflid en in datzelfde jaar verwierf hij een prestigieuze VENI subsidie. Over de jaren heeft hij zijn onderzoek uitgebreid naar aandoeningen zoals epilepsie, de ziekte van Alzheimer, beroerte, suikerziekte en COVID. Inmiddels heeft hij als (co)promotor 14 promovendi succesvol afgeleverd en er zijn momenteel 9 promovendi bezig met hun promotieonderzoek. Hij heeft diverse interne en externe subsidies verworven, van o.a. Alzheimer Nederland, ZonMW, en het Epilepsiefonds.

Jaap wil niet alleen zichzelf, maar juist zijn team als talent kenmerken. Het team probeert met behulp van geavanceerde MRI, klinisch relevante neurologische vragen te beantwoorden. Om zo een beter inzicht te krijgen in de onderliggende mechanismen en om de behandeling en zorg voor neurologische en psychiatrische aandoeningen te verbeteren.

Naast zijn werkzaamheden bij Beeldvorming heeft hij ook een aanstelling als “Distinguished Research Associate” bij de faculteit Electrotechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven, met als doel de samenwerking tussen Maastricht en Eindhoven op het gebied van geavanceerde beeldvorming van de hersenen te stimuleren. Op 1 juli 2022 is hij aangetreden als divisieleider van divisie “Cognitive Neuropsychiatry en Clinical Neuroscience” van de onderzoekschool voor “Mental Health and Neuroscience” aan de Universiteit Maastricht. In deze functie, waar hij verantwoordelijk is voor zo’n 100 medewerkers, hoopt hij het wetenschappelijk onderzoek van de divisie te stimuleren en als bruggenbouwer samenwerking tussen de verschillen de vakgroepen te ondersteunen. In de toekomst hoopt hij deze activiteiten met succes te continueren.

Op de foto zie je Jaap samen met een collega, waar zij een wetenschappelijke sessie voorzitten op het Europese MRI congres, de ESMRMB in Rotterdam van 2019.

Thiemo van Nijnatten, AIOS Radiologie en Nucleaire Geneeskunde

Thiemo

Thiemo is 5e-jaars AIOS Radiologie en Nucleaire Geneeskunde in het Maastricht UMC+. Zijn aandachtsgebieden betreffen de mammaradiologie en nucleaire geneeskunde. In 2017 is hij gepromoveerd op het onderwerp lymfeklierstadiëring en diagnostiek bij patiënten met borstkanker. Aan het einde van zijn onderzoeksperiode als promovendus heeft hij een research fellowship uitgevoerd op het gebied van mammaradiologie in het Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York, USA). Aansluitend is hij gestart met zijn opleiding tot nucleair radioloog, waarin hij één dag per week werkzaam is als post-doctoraal onderzoeker bij het onderzoeksinstituut GROW (School for Oncology and Reproduction) aan de Universiteit Maastricht. Hij begeleid meerdere promovendi in de rol als copromotor. Recent heeft hij een prestigieuze KWF subsidie verworven om verder onderzoek te kunnen verrichten op het gebied van beeldvorming bij patiënten met borstkanker. Bovendien voert hij een studie uit op het gebied van PET-MRI axilla bij patiënten met borstkanker, dankzij ondersteuning vanuit het Kankeronderzoekfonds Limburg. Daarnaast is hij als commissielid van de Young Club van de Europese vereniging van mammaradiologie (EUSOBI) betrokken bij verschillende internationale activiteiten (zowel fysiek als online) binnen deze vereniging.

Vanaf september 2022 zal Thiemo drie maanden werkzaam zijn in Cambridge (Addenbrooke’s Hospital, Cambridge, Verenigd Koninkrijk), dankzij een verworven visiting scholarship vanuit de European School of Radiology. Door deze stage hoopt hij zijn kennis verder te verdiepen op de aandachtsgebieden mammaradiologie en nucleaire geneeskunde.

Sluit de enquête