'Wetenschap met impact'

Nederlands onderzoek naar een innovatieve behandelmethode voor het acute herseninfarct is één van de studies die de medische praktijk in de afgelopen jaren echt heeft veranderd. Dat vindt Jeffrey Drazen, afzwaaiend hoofdredacteur van het New England Journal of Medicine. In 19 jaar tijd zag hij 80.000 inzendingen en 4.000 publicaties voorbijkomen in het meest toonaangevende wetenschappelijk tijdschrift in de medische wereld. Bij zijn afscheid selecteerde hij twaalf 'lifesaving' papers die de gezondheidszorg veranderden. De MR CLEAN-studie, waarvan het Maastricht UMC+ mede hoofdonderzoeker en coördinator was, behoorde tot een van die highlights.

 

 

Binnen de MR CLEAN-studie onderzochten wetenschappers van het Maastricht UMC+, Erasmus MC en Amsterdam UMC (locatie AMC) een nieuwe methode om patiënten met een ernstig herseninfarct sneller te behandelen. Een herseninfarct heeft vaak ernstige gevolgen, zoals spraakstoornissen en verlamming. Zonder acute behandeling raakt bijna de helft van alle patiënten zwaar gehandicapt. Tot voor kort kreeg iemand met een infarct standaard via de arm een middel ingespoten dat stolsels in het brein oplost. Dit werkt slechts bij 1 op de 10 patiënten. Vandaar dat de onderzoekers een nieuwe en betere manier zochten om het bloedvat snel en veilig te openen.

In de publicatie die in 2015 verscheen in het New England Journal of Medicine beschreven de wetenschappers de resultaten van een nieuwe behandelmethode. Ze toonden aan dat patiënten met een ernstig herseninfarct beter en sneller herstelden als het afgesloten bloedvat snel weer werd opengemaakt met een katheter. Patiënten hadden minder hersenschade, minder neurologische klachten en functioneerden beter in het dagelijks leven. De behandeling is inmiddels standaardpraktijk geworden.

 

Sluit de enquête