Zondagsdienst als gevolg van CAO-Acties NFU

Onlangs heeft u van het MUMC+ informatie ontvangen in het kader van de CAO-acties binnen het MUMC+. Het MUMC+ heeft tot een algehele zondagsdienst besloten met een aantal uitzonderingen. Diagnostiek en Advies valt deels onder deze uitzondering en middels dit schrijven informeren wij u over de consequenties voor u ten aanzien van onze dienstverlening op die dag. Alle planbare zorg wordt geannuleerd of verplaatst conform een zondagsdienst. Wij verzorgen 26 oktober alleen maar spoed/noodzakelijk-diagnostiek.

Logistiek algemeen

Alle reguliere routes komen de 26ste Oktober te vervallen. Alleen noodzakelijke diagnostiek zal worden uitgevoerd na aanmelding via de huisartsenservicedesk. Er is een achterwacht georganiseerd die deze aanvragen adhoc bij u als aanvrager kan komen ophalen. Indien u vragen heeft over het aanmelden voor spoeddiagnostiek, kunt u mailen naar diagnostiekenadvies@mumc.nl.

Indien u materialen via de post naar ons verzendt, kan daar vertraging ontstaan omdat de interne postkamer MUMC+ ook gesloten is. Gelieve hier rekening mee te houden

Centrale Bloedafname en prikpunt St. Annadal:

Deze prikpunten zijn gesloten; indien u een patiënt in wilt sturen voor een spoed bloedafname, kan dat aangevraagd worden. Ook hiervoor kunt u mailen naar diagnostiekenadvies@mumc.nl.

Covid-19 diagnostiek:

Deze diagnostiek zal normaal worden uitgevoerd zoals dat ook tijdens het weekend wordt uitgevoerd. U dient uw monsters per email aan te melden bij Maatexpress en het laboratorium van medische microbiologie. Stuur daarvoor een bericht naar COVID.HUAR@mumc.nl EN maatexpress@icloud.com

Sluit de enquête