Forensische en Postmortale Radiologie

Het Maastricht UMC+ zet radiologie niet alleen klinisch in. De techniek wordt ook gebruikt binnen de strafrechtketen als (niet-invasief) onafhankelijk medisch onderzoek. We spreken dan van forensische radiologie. Het gebruik van radiologie binnen de medische wetenschap om de doodsoorzaak te achterhalen noemen we postmortale radiologie.

Forensische Radiologie

Unit Forensische Radiologie MUMC+ (UFR Maastricht) is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen het Maastricht UMC+, Politie eenheid Limburg, het Openbaar Ministerie Regio Limburg en de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Limburg (GGD). Onze ervaring en kennis binnen de forensische beeldvorming hebben ertoe geleid dat het werkveld is uitgebreid met de postmortale radiologie. Het Maastricht UMC+ verzorgt de radiologische beelden. Bij UFR Maastricht werken forensisch radiologen, forensisch radiologisch consulenten en forensisch radiologisch laboranten. De forensisch radiologisch laborant is verantwoordelijk voor de beeldvorming. De forensisch radioloog en forensisch consulent zijn verantwoordelijk voor de beoordeling en verslaglegging.

Om forensische radiologie voor alle regio’s in Nederland toegankelijk te houden, bestaan er nog twee buitenlocaties: Meander Medisch Centrum in Amersfoort en het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. 

Een forensisch arts, de technische/tactische recherche, forensisch radiologisch consulent, forensisch onderzoeker en de zaaks- en/of forensisch Officier van Justitie stemmen de inzet van forensisch radiologische beeldvorming in een multidisciplinair overleg af. Hiervoor heeft men de Unit Forensische Radiologie, ofwel de UFR, in het leven geroepen.

De UFR bepaalt of en zo ja, welke radiologische beeldvorming gebruikt wordt en welke vraagstelling en hypotheses opgesteld kunnen worden voor het radiologisch onderzoek. De afdeling Radiologie van het Maastricht UMC+ draagt zorg voor de radiologische beelden. De afspraken hiervoor worden gemaakt met de forensisch radiologisch consulent van het MUMC+. In bijzondere gevallen is het mogelijk dat het forensisch radiologisch overleg op locatie plaatsvindt; dit kan in onderling overleg. Na de radiologische beeldvorming kan een secundaire lijkschouw plaatsvinden ten behoeve van monstername en sporenonderzoek.

Meer over forensische radiologie

 • overlijdensonderzoek
 • reconstructie misdrijf of ongeval
 • reconstructie schot- en steekverwondingen
 • aangeven locaties voor DNA-sampling
 • secundaire lijkschouw
 • aantonen letsel
 • (her)beoordeling klinisch radiologische beeldvorming

Evidence based bewijsvoering

De huidige trend naar evidence based bewijsvoering vereist een inzichtelijke en reproduceerbare wijze van onderzoek. Forensische radiologie maakt dit mogelijk. De radiologische technieken zijn non-destructief en de data zijn digitaal eenvoudig te archiveren en te reproduceren. Cold en old cases met nieuwe vragen zijn hierdoor nogmaals te bekijken.

  Postmortale Radiologie

  Inwendig postmortaal onderzoek bestaat traditioneel uit een obductie. Het Maastricht UMC+ verricht postmortaal radiologisch onderzoek als aanvulling op uitwendig postmortale onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat postmortaal radiologisch onderzoek, aangevuld met histologische biopten en/of een angiografie, de doodsoorzaak in veel gevallen met grote zekerheid vaststelt. Nabestaanden ervaren deze wijze van onderzoek van hun dierbare als minder bezwaarlijk dan een obductie.

  Het MUMC+ heeft de kennis in huis om veranderingen in het lichaam te herkennen met behulp van radiologische beeldvorming en de doodsoorzaak te achterhalen. Hierdoor kunt u een (her)beoordeling van postmortale radiologie aanvragen, die elders is vervaardigd.

  Voor het achterhalen van de doodsoorzaak bij personen jonger dan 18 jaar volgen wij de NODOK-procedure (Nader Onderzoek Doodsoorzaak van Kinderen).

  Sluit de enquête