De Forensische Radiologie in het Maastricht UMC+  bestaat uit forensisch (kinder)radiologen, consulenten en laboranten. De beeldvorming wordt gemaakt door de laborant. Vervolgens vindt verslaglegging plaats door de forensisch radioloog en consulent. Forensische radiologie wordt met name toegepast in onderzoek van slachtoffers van een (gewelds)misdrijf. Ook indien een reëel misdrijfscenario niet kan worden uitgesloten, wordt forensische radiologie ingezet. Het gaat dan om het achterhalen van de aard van overlijden.

Over Forensische Radiologie
 • Forensische Radiologie in het Maastricht UMC+ houdt zich bezig met: 

  • Forensisch radiologisch onderzoek bij overledenen 
  • Forensisch radiologisch onderzoek bij levenden 
  • Forensische (her)beoordeling van radiologische data   
  • Identificatie  
  • Screening pakketjes  
  • Deskundigenrapportages   
  • Wetenschap
  • Onderwijs 

  Door actief betrokken te zijn in het forensisch werkgebied op het vlak van technische, wetenschappelijke en juridische ontwikkelingen kan ingespeeld worden op nieuwe ontwikkelingen. 

 • Er zijn drie scanlocaties waardoor landelijke dekking geboden wordt: het Maastricht UMC+, het Meander Medisch Centrum te Amersfoort en het Reinier de Graaf Gasthuis te Delft.  

 • De Forensische Radiologie in het Maastricht UMC+ heeft een nauwe samenwerking met meerdere partners. Het Openbaar Ministerie (OM) is de grootste aanvrager. Hierin werkt Forensische Radiologie als onafhankelijke partij samen met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en Eurofins The Maastricht Forensic Institute (TMFI). Ook in het kader van tegenonderzoek en vanuit het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK) wordt forensisch radiologische expertise ingeschakeld. Samenwerking en overleg vindt plaats met diverse disciplines uit verschillende teams van de politie waaronder de forensische opsporing (inclusief verkeer), forensisch artsen en forensisch pathologen. Op het gebied van wetenschap is er een samenwerkingsverband met het NFI. 

  Verder is Forensische Radiologie ingeschreven bij de Landelijke Deskundigen Makelaar van de Nationale Politie (LDM) en aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR).

  Forensische Radiologie staat open om samenwerkingsmogelijkheden te verkennen.

  • Forensisch radiologisch onderzoek bij overledenen 
   Bijvoorbeeld: doodsoorzaak, visualisatie van letsels en het uitzetten van steek-/schottraject.  
  • Forensisch radiologisch onderzoek bij levenden  
   Bijvoorbeeld: mechanisme krachtsinwerking, meting van een projectiel en risico-inschatting van letsels. 
  • (Her)beoordeling klinische/postmortale data uit andere ziekenhuizen  
   Bijvoorbeeld: klinische data vanuit ‘forensisch’ oogpunt bekeken of een correlatie van klinische data aan een postmortale scan.  
Forensische
Aanvragen van onderzoek
Forensische Radiologie tijdens het strafproces
 • Deze fase richt zich op het verzamelen, veiligstellen en voorbereiden van onderzoek aan sporen onder leiding van de Officier van Justitie. In deze fase worden forensisch radiologische beelden gemaakt door de laborant en direct beoordeeld door de forensisch radioloog en de consulent. Hierbij zetten we verschillende beeldvormende technieken in, zoals de CT-scan, MRI-scan en röntgenfoto’s voor een skeletstatus. Dit onderzoek is non-destructief en vindt meestal plaats op dezelfde dag. In het geval van een te screenen pakket brengt Forensische Radiologie de inhoud in beeld zonder sporenverlies.  

  Direct na het scannen vindt een overdracht plaats van de feitelijkheden met het betrokken onderzoeksteam.  
  Tijdens de latere fase van de opsporing kunnen dezelfde radiologische beelden gebruikt worden voor analyse en interpretatie (in een deskundigenrapport). 

 • In deze fase staat analyse en interpretatie van de sporen centraal. Radiologische beelden zijn altijd reproduceerbaar. Daardoor zijn deze geschikt voor het beantwoorden van vragen en het toetsen van scenario’s binnen het strafrechtelijk onderzoek. Om de kwaliteit te waarborgen bepaalt de wet Deskundigen in Strafzaken dat uitspraken hierover alleen door deskundigen via een benoeming gedaan worden. Aan de hand van aangedragen hypothesen wordt er een uitspraak gedaan over de waarschijnlijkheid van de verkregen resultaten onder elke hypothese. Deze manier van rapporteren met hypothesen gebeurt volgens het ‘Bayesiaanse model’ . Uiteindelijk wordt interpretatie van bevindingen en beantwoording van de onderzoeksvragen verwerkt in een onderbouwd deskundigenrapport. Daarnaast kunnen de bevindingen gevisualiseerd en ondersteund worden met de forensisch radiologische beelden.  

 • Tijdens de terechtzitting wordt de strafzaak inhoudelijk behandeld. Daarnaast bepaalt de rechter o.a. of er voldoende wettig en overtuigend bewijs is geleverd. Omdat uiteindelijk de rechter verantwoordelijk is, betekent het dat de rechter zelf een oordeel moet vormen over het deskundigenrapport. Het kan zo zijn dat de rechter een deskundige wil horen tijdens de terechtzitting. In dit geval treedt de tot deskundige benoemde forensisch radioloog als getuige-deskundige op in de rechtbank.  

  Benieuwd naar uitspraken in het strafrecht waarin forensische radiologie een rol heeft gespeeld? Deze vindt u hier.

Wat doet Forensische Radiologie nog meer?
 • Radiologische beeldvorming levert een belangrijke meerwaarde op bij de identificatie van overleden personen. We reconstrueren postmortale radiologische beelden in verschillende richtingen. Deze vergelijken we met beelden die bij leven zijn gemaakt zoals tandfoto's, kaakfoto's en foto's van de aangezichtsholtes. Ook de aanwezigheid van lichaamsvreemde voorwerpen zoals een pacemaker, plaatjes/schroeven van een eerdere operatie, operatieclips onderscheiden we met radiologie.  

 • Forensische radiologie is een relatief jong wetenschapsgebied dat in volle ontwikkeling is. De Forensische Radiologie van het Maastricht UMC+ is zowel vanuit de vakgroep als multidisciplinair betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten. Lopende projecten zijn de forensische toepassing van verschillende (nieuwe) scantechnieken, waaronder de photon-counting CT en de inzet van MRI. Tevens is Forensische Radiologie betrokken bij onderzoek naar de standaardisatie van postmortaal onderzoek zoals beoogd bij RAPTOR. Kennis wordt op peil gehouden door nationaal en internationaal symposia en congressen bij te wonen van onder andere de International Society of Forensic Radiology and Imaging ( ISFRI) en de European Society of Radiology (ESR). Zie hier een overzicht van de huidige projecten en studies.

Sluit de enquête