Contact Medische Microbiologie Infectieziekten en Infectiepreventie

Maastricht UMC+
Medische Microbiologie Infectieziekten en Infectiepreventie
Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht
P. Debyelaan 25, 6229 HX Maastricht

Telefoonnummers
  • Laboratorium: 043 3876650
  • Bacterioloog (cluster Snijdend): sein 65230
  • Bacterioloog (cluster Beschouwend): sein 66620
  • Viroloog: sein 65220
  • Infectioloog: sein 66521
  • Moleculair bioloog: sein 64018
  • Infectiepreventie: sein 67135
Openingstijden

8:30 - 17:00

Buiten kantooruren

Maastricht UMC+: 043 3876543
o.v.v. dienst-GSM van de Artsen-Microbioloog

Sluit de enquête