Algemeen

Naam
ADAMTS13 activiteit
Alternatieve benaming
Von Willebrand cleaving protease activiteit
Frequentie
Dagelijks
Materiaal
Citraat plasma
Buistype/bokaal
Citraat buis (plastic, lichtblauwe dop) - 2.7 mL
Referentiewaardes
Categorie Van Tot Eenheid Opmerking
60,6 130,6 %

Specificatie

Volume
Vul routinebuis volledig
Methode
ECLIA
Afname / transportomstandigheden
Afgenomen materiaal direct naar laboratorium brengen
Extra informatie

Citraat-bloed niet afnemen door dezelfde naald waarmee heparine-bloed is afgenomen.

• Werkdagen: 08.30 tot 17 uur
• De doorlooptijd van 3,5-4 uur gaat pas in als het materiaal op het laboratorium
is aangekomen
• Cito indicatie: indien de test direct ingezet moet worden dient hierover overleg
plaats te vinden met de dd klinisch chemicus Hematologie (sein 7860 binnen
kantooruren of 06-23096138 buiten kantooruren)
• Buiten kantooruren: Op weekenden, feestdagen en op werkdagen na 17 uur
volgens bereikbaarheidsdienst cluster 3. De bereikbaarheidsdienst kan
dagelijks tot uiterlijk 20 uur worden opgeroepen mits hiervoor telefonisch
overlegd is met de dienstdoende klinisch chemicus Hematologie (sein 7860
binnen kantooruren of 06-23096138 buiten kantooruren)
• Bereikbaarheidsdienst: Indien de bereikbaarheidsdienst in huis moet komen
zullen zij pas vertrekken (thuis) na het telefoontje dat het materiaal op het
laboratorium is.

• Instructie voor andere ziekenhuizen:
o Deze assay wordt ook aangeboden voor de ziekenhuizen in de regio.
o De klinisch chemicus aldaar is verantwoordelijk om te overleggen met de
klinisch chemicus CDL over de cito-indicatie en voor het tijdig verzenden en
laten arriveren van het bloedmonster op CDL.
o Indien er niet gebeld wordt voor een cito analyse zal de test de volgende
werkdag worden ingezet.
o Indien, bij cito analyse, het bloedmonster pas na 20 uur op het laboratorium
arriveert zal de analyse de volgende dag om 8.30 plaatsvinden.
• Interpretatie: Een ADAMTS13 activiteit van <10% is vrijwel bewijzend voor een TTP
• Controle Sanquin: Intern (MUMC+): Uitslagen < 10 % worden geagendeerd
voor MDO Bloedingsneiging op vrijdag en eenmalig gecontroleerd bij Sanquin
met de FRET assay.
Externe ziekenhuizen: de herhaling bij Sanquin (of elders) bij uitslagen <10 %
dient door het externe laboratorium zelf geregeld te worden met Sanquin.
• Materiaalsoort: Citraatplasma 3,2%
• Referentiewaarden: 60,6 – 130,6%
• Rapportagegrenzen: 0,2-150%
• Detectielimieten: 0,1%

Contact

Primair contactpersoon of deskundige
Dr.ir. Y. Henskens, klinisch chemicus
E-mailadres
yvonne.henskens [at] mumc.nl
Telefoonnummer
+31(0)43-387 7976 / sein 6 7976
Adres

P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht
Nederland

Contactpersoon of deskundige
Voor cito indicaties dient er eerst overleg plaats te vinden met de dd klinisch chemicus: sein 7860 binnen kantooruren of 06-23096138 buiten kantooruren
Telefoonnummer
67860 binnen kantooruren of 06-23096138 buiten kantooruren
Adres

P. Debyelaan 25
6229HX Maastricht
6229HX Maastricht
Nederland

Overig

Ingevoerd door
marielle wienen, Analist