beta-2-Transferrine (liquor/lichaamsvochten)

Opmerking

UITBESTEED ONDERZOEK !

Algemeen

Naam
beta-2-Transferrine (liquor/lichaamsvochten)
Alternatieve benaming
Tau-transferrine, asialo-transferrine
Frequentie
In overleg met uitbesteed laboratorium
Materiaal
Liquor
Neusvocht
Oorvocht
Vocht (lichaamsvocht)
Buistype/bokaal
Liquorbuis (steriel)
Polypropyleenbuisje
Zie tabblad Specificatie: Afname-omstandigheden
Referentiewaardes
Categorie Van Tot Eenheid Opmerking
Volwassenen (> 15 jaar) Asialo-transferrine is niet aanwezig in lichaamsvloeistoffen anders dan liquor en oogvocht

Specificatie

Volume
Minimaal 1 druppel vloeistof in buisje versturen (dus niet op een doekje o.i.d.)
Methode
Electroforese en immunoblotting
Afname / transportomstandigheden
Afgenomen materiaal direct naar laboratorium brengen
Extra informatie

Informatie alleen voor laboratorium:
- bij voorkeur zo snel mogelijk versturen.
- indien het materiaal gedurende langer dan 24 uur bewaard wordt, dient het materiaal gekoeld (bij +4°C) te worden. Bij voorkeur ingevroren bij -20°C
- watjes en gaasjes afdraaien met filterbuis en vloeistof in polypropyleenbuisje opsturen.
- Labosys-code: B2TROV

Vloeistof in buisje versturen (dus niet op een doekje o.i.d.). Indien het een spoed-analyse betreft adviseren we om het materiaal per bode of anderszins naar ons laboratorium te versturen, zodat het tijdig (zie "opmerkingen") op ons laboratorium aankomt.

Alleen indien de indicatie "cito" is vermeld, analyseren we het materiaal nog dezelfde dag (op maandag-vrijdag). Hiervoor moet het materiaal voor 12.00 uur bezorgd zijn op ons lab. Dan is de uitslag om 17.00 uur bekend (op verzoek kan deze doorgebeld worden; u dient hiervoor het correcte telefoonnummer waarop de uitslag doorgebeld kan worden, te vermelden). Indien bezorgd na 12.00 uur op ons lab: uitslag op de volgende werkdag.
Indien geen cito-indicatie aangegeven: analyse frequentie is minimaal twee maal per week.

Contact

Primair contactpersoon of deskundige
Voor informatie over uitslagen neem contact op met Cluster Chromatografie en Massaspectrometrie (Uitbesteed bepalingen)
Telefoonnummer
+31(0)43-387 6703
Adres

P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht
Nederland

Contactpersoon of deskundige
Voor inhoudelijke informatie: dr. D. de Boer, biochemicus
E-mailadres
douwe.de.boer [at] mumc.nl
Telefoonnummer
+31(0)43-387 6696 / sein 6 6696
Adres

P. Debylaan 25
6229 HX Maastricht
Nederland

Voor inhoudelijke informatie: dr. W. Wodzig, klinisch chemicus
E-mailadres
will.wodzig [at] mumc.nl
Telefoonnummer
+31(0)43-387 4977 / sein 6 4977
Adres

P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht
Nederland

Verzending

Aanvulling verzendadres
UMC St. Radboud
Neurochemie, afd. LABGK
t.a.v. dr. ir. M.M. Verbeek
Interne Postcode: 441 CMO
Geert Grooteplein Zuid 8
6525 GA Nijmegen
Tel. 024-3614567

ISO 15189 geaccrediteerd
RvA M090
Verzend-omstandigheden
Ingevroren (-20 °C of -80 °C) versturen op droogijs
Niet op vrijdag verzenden
Op kamertemperatuur verzenden
LOINC-code
13876-8

Overig

Opmerkingen of overig
UITBESTEED ONDERZOEK !
Ingevoerd door
Will Wodzig, Supervisor