Algemeen

Naam
Galactomannan
Alternatieve benaming
Aspergillus antigeen
Frequentie
2 keer per week
Materiaal
BAL
Serum
Bronchusspoelsel
Buistype/bokaal
Polystyreenbuis (overige vochten)
Stolbuis met gel (gele dop) - 5 mL
BAL afname set (4x Greiner buis 50 mL)
Referentiewaardes
Categorie Van Tot Eenheid Opmerking
0.0 0.5 Index negatief
0.5 0.7 Index grenswaarde
0.7 Index positief

Specificatie

Methode
ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay)
Extra informatie

Gebruik voor BAL het BAL aanvraagformulier, voor serum MMI - Bloed en voor bronchusspoelsel MMI- Niet bloed.
Afkapwaarde voor galactomannan in BAL is 0,7. Als GM in serum positief is kan dit vervolgd worden om respons te beoordelen, oplopen galactomannan is prognostisch ongunstig.

ISO15189 scope-element: MM.MID.10 (materiaal bronchusspoelsel valt niet onder de accreditatie)

Contact

Primair contactpersoon of deskundige
Voor informatie over uitslagen neem contact op met afdeling Medisch Microbiologie en volg het keuzemenu
Telefoonnummer
+31(0)43-387 6650
Adres

P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht
Nederland

Contactpersoon of deskundige
Voor inhoudelijke informatie over de testmethode: Dr. G. Oudhuis, arts-microbioloog
E-mailadres
g.oudhuis [at] mumc.nl
Telefoonnummer
+31(0)43-387 2805
Adres

P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht
Nederland

Overig

Opmerkingen of overig
De test is niet gevalideerd voor materiaal bronchusspoel en valt buiten de ISO-15189 accreditatie.
Indicatie onderzoek
Zie ook https://odin.mumc.nl/iProva/iDocument/?DocumentID=6d564cbd-a495-49ad-83d3-1772de6e98d0 Schimmelinfecties bij hematologische patiënten.
Ingevoerd door
dyonne schols