Algemeen

Naam
Kruisproef
Frequentie
Dagelijks routinematig of cito
Materiaal
EDTA bloed
Serum
Buistype/bokaal
EDTA buis (paarse dop) - 4 mL
Stolbuis met gel (gele dop) - 5 mL
Referentiewaardes
Categorie Van Tot Eenheid Opmerking
M / V negatief

Specificatie

Methode
Agglutinatie
Afname / transportomstandigheden
Geen bijzonderheden
Extra informatie

Kruisproef:
Bij een kruisproef worden cellen van de donor en serum van de patient samen samen gebracht om zo de compatibiliteit tussen deze donor en patient vast te stellen.
De standaard techniek in het azM voor het uitvoeren van een kruisproef is de LISS-IAT.
Een volledige kruisproef (inclusief antiglobuline fase) is altijd nodig bij:
• pasgeborenen (tot de leeftijd van 3 maanden); er dient altijd (ook) gekruist te worden met het serum/plasma van de moeder.
• patiënten bij wie (ooit) klinisch relevante irregulaire erytrocytenantistoffen werden aangetoond.
• ontvangers van orgaantransplantaten tot 3 maanden na transplantatie.
• patiënten na allogene stamceltransplantatie.
• ontvangers van intra-uteriene transfusies.
• patiënten met aangeboren of verworven afwijkingen in de erytropoïese waarvoor frequent transfusies van erytrocyten moeten worden gegeven (bijvoorbeeld thalassemia major en (congenitale) hypoplastische anemie).

Contact

Primair contactpersoon of deskundige
Dr.ir. Y. Henskens, klinisch chemicus
E-mailadres
yvonne.henskens [at] mumc.nl
Telefoonnummer
+31(0)43-387 7976 / sein 6 7976
Adres

P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht
Nederland

Overig

Ingevoerd door
ron straat, Analist