Selectieve darm decontaminatie - screeningskweken

Algemeen

Naam
Selectieve darm decontaminatie - screeningskweken
Aanvraagformulier
Microbiologie-Niet bloed
Alternatieve benaming
SDD kweken
Frequentie
Werkdagen
Materiaal
Feces portie
Keelspoelsel
Rectumuitstrijk
Keelwat
Sputum
Buistype/bokaal
E-swab
Kweekpotje steriel
Fecespotje met lepeltje voor portie

Specificatie

Extra informatie

SSD IC: twee keer per week rectum, keel en sputumkweken afnemen. Voor keel en rectum de Swab met stuart medium (blauwe dop) gebruiken, sputum afnemen in een steriel kweekpotje.
SDD hematologie patiënten: zie het protocol van de afdeling hematologie

Contact

Primair contactpersoon of deskundige
Voor informatie over uitslagen neem contact op met afdeling Medisch Microbiologie en volg het keuzemenu
Telefoonnummer
+31(0)43-387 6650
Adres

P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht
Nederland

Contactpersoon of deskundige
Voor inhoudelijke informatie over de testmethode: Drs. H. Van Dessel, arts-microbioloog
E-mailadres
h.van.dessel [at] mumc.nl
Telefoonnummer
+31(0)43-387 6594
Adres

P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht
Nederland

Overig

Indicatie onderzoek
SDD op de IC:
Gebruik van SDD bij mechanisch beademde intensive care patiënten is geassocieerd met een betere overleving en een afname van beademing-gerelateerde pneumonie of bacteriemie. Bij IC-patiënten die SDD krijgen worden rectum, keel en sputum 2x per week gekweekt om micro-organismen die resistent zijn voor de SDD ( een combinatie van colistine, tobramycine en amfotericine-B) op te sporen, zodat de samenstelleng van de SDD hierop kan worden aangepast.
SDD op de afdeling Hematologie:
Neutropene koorts veroorzaakt verhoogde mortaliteit en morbiditeit bij patienten die neutropeen zijn door chemotherapie. Antibiotica profylaxe (SDD) verlaagt de incidentie van neutropene koorts. Bij neutropene patiënten die SDD krijgen worden faeces en keelspoelsel gekweekt om micro-organismen, resistent voor de SDD op te sporen zodat deze kan worden aangepast.
Ingevoerd door
Mireille Wulf, Arts-microbioloog