Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Algemeen

Naam
Urinekweek
Aanvraagformulier
Microbiologie-Niet bloed
Alternatieve benaming
urineweginfectie, cystitis
Frequentie
Dagelijks
Materiaal
Urine portie
Buistype/bokaal
Urinepotje voor portie

Specificatie

Volume
Urineportie
Extra informatie

Er dient altijd aseptisch gewerkt te worden, anders is de kweek onbetrouwbaar of nutteloos. Geef op het aanvraagformulier aan of het een midstream urine is of een urine van andere herkomst. Dit heeft invloed op de interpretatie van de kweekuitslag.
Indien de patiënt een verblijfscatheter of een suprapubische catheter heeft is het belangrijk dat de urine niet uit de verzamelzak afgenomen wordt aangezien dit niet representatief is voor de urine in de blaas.
Indien de patiënt een nefrostomie catheter heeft is het belangrijk urine zowel uit de blaas (indien mogelijk) als uit de nefrostomie in te sturen.
De kweken moeten z.s.m. persoonlijk of via de buizenpost naar het laboratorium gebracht worden. Indien dit niet direct kan dienen ze bewaard te worden in de koelkast.

NB 1: Eerste stroom urine is niet geschikt voor kweek en wordt alleen gebruikt voor SOA diagnostiek middels PCR.
NB 2: voor onderzoek van urine op mycobacterien zie analyse "mycobacteriele kweek"

Contact

Primair contactpersoon of deskundige

Voor informatie over uitslagen neem contact op met afdeling Medisch Microbiologie en volg het keuzemenu

Telefoonnummer
+31(0)43-387 6650
Adres

P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht
Nederland

Overig

Opmerkingen of overig
Bij urine onderzoek wordt gebruik gemaakt van de term CFU = Colony forming units. Dit is een maat voor de hoeveelheid aan bacteriën en is belangrijk om onderscheid te kunnen maken tussen kolonisatie of een daadwerkelijke infectie. Er is over het algemeen sprake van een urineweginfectie als de CFU 10e5 of hoger bedraagt. Ook lagere kiemgetallen kunnen echter duiden op een infectie, hierbij moet gekeken worden naar het type bacterie en klachten van de patiënt. Om een infectie meer of minder aannemelijk te maken wordt de CFU in combinatie gezien met het Gram; in geval van duidelijke leukocyten in de urine is een urineweginfectie aannemelijker.

Indicatie onderzoek
Verdenking op een urineweginfectie. Urineweginfecties komen frequent voor en zijn één van de belangrijkste infecties die leiden tot sepsis. Het merendeel van de patiënten is vrouw. De incidentie stijgt met de leeftijd. De 'banale urinekweek" is geschikt voor het detecteren van de meest voorkomende verwekkers van urineweginfecties (bacterien en gisten). Indien er sprake is van een persisterende pyurie zonder dat een verwekker gekweekt wordt, graag overleg met de dienstdoende arts microbioloog over eventueel in te zetten vervolgonderzoeken.
Ingevoerd door
Mireille Wulf, Arts-microbioloog