Aanvragen forensisch onderzoek

Forensische radiologie passen we vooral toe in onderzoek van overleden slachtoffers van een geweldsmisdrijf. Door de technische ontwikkelingen en resultaten uit wetenschappelijke studies krijgt forensische radiologie een steeds groter toepassingsgebied. U vindt hier informatie over de technieken en de aanvraagformulieren. 

De aanvragers komen uit diverse disciplines met elk hun eigen vragen. Het merendeel van de aanvragen voor forensische radiologie komt vanuit de Forensische Opsporing en het Openbaar Ministerie. Ook voor de forensisch arts en de patholoog is forensische radiologie een welkome aanvulling op hun onderzoek. Het is eveneens mogelijk om als externe partij (zoals bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij) of advocatuur, de expertise van de Unit Forensische Radiologie in te schakelen.

Meld onderzoek aan

T: (+31) (0)43 3874980
M: (+31) (0)6 10385572

7 dagen per week van 07.00 - 23.00 uur


Levend slachtoffer

Betreft het onderzoek van een levend slachtoffer? Laat het slachtoffer de toestemmingsverklaring ondertekenen en het screeningsformulier MRI-onderzoek invullen.


Herbeoordeling klinische data

Radiologische beelden die vervaardigd zijn in het kader van een medische behandeling worden beoordeeld door een klinisch radioloog en beschreven in het medisch dossier. De forensisch radioloog kan de radiologische beelden herbeoordelen, zodat deze ingezet kunnen worden in het forensisch werkveld. Houd hierbij in acht dat de klinisch radioloog de beelden beoordeelt voor klinische doeleinden, de forensisch radioloog beoordeelt de beelden voor forensische doeleinden.

3-D visualisatie

Verschillende deskundigen van diverse organisaties die betrokken zijn bij forensisch onderzoek, rapporteren allen separaat. Het is aan de opdrachtgever (de officier van justitie en de forensisch coördinator) om alle resultaten te integreren. Voor de correcte interpretatie van de rapportages is specifieke kennis en veel ruimtelijk inzicht nodig. Het gebruik van 3D-visualisatie met daarin alle informatie maakt het voor het onderzoeksteam eenvoudiger om gerichte aanvullende vragen te formuleren en om inzicht te krijgen in de mogelijke scenario’s. Een goed voorbeeld hiervan is het project '3D-visualisatie dodelijke schietincidenten'. Het is ook toepasbaar bij andere geweldsincidenten zoals steekincidenten. Inmiddels maakt ook de Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) gebruik van 3D-visualisatie. 

Forensisch onderzoek van een dodelijk schietincident is doorgaans complex met een verscheidenheid aan forensische sporen in de driedimensionale ruimte van het schietincident. 3D-visualisatie helpt bij het inzichtelijk maken van:

  • schietbanen 
  • schotbeschadigingen
  • locatie en oriëntatie van het slachtoffer met schotverwondingen
  • locatie van de hulzen en kogels
  • bloedsporen
Identificatie

Radiologische beeldvorming levert een belangrijke meerwaarde op bij de identificatie van overleden personen. Wij reconstrueren de beelden van de postmortale CT-scan in alle richtingen en vergelijken deze met antemortale beelden zoals tandfoto’s, kaakfoto’s en foto’s van de aangezichtsholtes. De aanwezigheid van lichaamsvreemde voorwerpen zoals een pacemaker, plaatjes/schroeven van een eerdere operatie, operatieclips, zijn duidelijk zichtbaar op de CT-beelden.

Screening verpakkingen

Forensische radiologie screent de inhoud van verpakkingen zonder het verlies van sporen. Ook metalen voorwerpen die mogelijk gevaarlijk zijn bij het openen van de verpakking, worden duidelijk zichtbaar. Een dergelijke screening geeft het onderzoeksteam sturing bij het nemen van vervolgstappen.

Uitslag en afhandeling

Direct na het uitvoeren van de forensische radiologische beeldvorming bespreken wij de resultaten met het onderzoeksteam. Er is ruimte tot het stellen van aanvullende vragen aan de forensisch radioloog. Het onderzoeksteam ontvangt van ons een sturingsrapport met daarin beschreven feiten die voor de sturing van het forensisch onderzoek noodzakelijk zijn. 

Afhankelijk van de aanvrager handelen wij de financiën van de beeldvorming af tussen Unit Forensische Radiologie en One Stop Shop of  het NFI.

Sluit de enquête