Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Soorten afnamemateriaal Medische Microbiologie

 • spuit: materialen die worden verkregen middels een spuit met naald, b.v. ascites: vervang de naald door een luer-lock alvorens het materiaal in te sturen
 • steriele kweekpotjes: doorzichtige potjes met gele schroefdop voor het inzenden van diverse materialen zoals urine, sputum, pus, biopten; draai na het vullen het potje goed dicht
 • steriele wat op witte kunststofdrager zonder transportmedium (witte dop) t.b.v. microscopie/PCR
 • steriele wat op witte kunststofdrager met transportmedium (blauwe dop) t.b.v. kweek
 • steriele wat op flexibele metalen drager zonder transportmedium (oranje dop) t.b.v. PCR op Bordetella
 • bloedkweekflesjes: bij voorkeur 3 afnames per septische periode met tussenpozen van 10-30 minuten tussen de afnames

volwassenen: setje van aeroob (blauwe dop) en anaeroob (paarse dop) flesje
kinderen: Ped fles (roze/zilveren dop)

 • faecespotje (met bruine schroefdop en schepje) voor het insturen van faeces; vul het potje maximaal voor de helft; draai het potje na het vullen goed dicht
 • liquorbuisjes: steriele kunststofbuisjes met een groene dop; deze buisjes zijn alleen bedoeld voor het insturen van liquor; indien serologie op liquor aangevraagd: ook altijd stolbloed afnemen en een aliquot liquor + serum bezorgen bij het CDL voor IgG/Albumine Index bepaling; NB: celtelling wordt uitgevoerd op het CDL
 • PCR-afname set (COBAS) t.b.v. onderzoek op Chlamydia trachomatis en Neisseria gonorrhoeae; bij de set is een gebruiksaanwijzing gevoegd
 • virustransportmedium; de houdbaarheidsdatum is vermeld op het etiket; breng hierin het te onderzoeken materiaal; het afgenomen materiaal dient zo spoedig mogelijk te worden afgeleverd op het laboratorium Medische Microbiologie; indien dit niet mogelijk is moet dit bij 4ºC bewaard worden tot de eerstvolgende werkdag
 • BAL afname set; afnameset van 4 buizen van 50 ml met starand samen met een specifiek aanvraagformulier
 • DFT-afname set voor parasitologisch faecesonderzoek; set van 2 potjes; potje A is ongefixeerd, potje B bevat SAF-fixatief; bij de set is een gebruiksaanwijzing bijgevoegd alsmede een verplicht in te vullen blauwe vragenlijst
 • Acanthamoeba agars staan klaar in de afgifte koelkast en worden dagelijks bijgevuld door het laboratorium.
 • specifieke onderzoeken; voor specifieke onderzoeken/afdelingen is alleen na overleg met het laboratorium speciaal materiaal beschikbaar; neem bij specifieke vragen contact op met de dienstdoende viroloog/bacterioloog (sein 65220, resp. 65230 (snijdend specialismen) dan wel 66620 (beschouwend specialismen))

Gebruik van patiëntmateriaal

Voor zover bij de indiening van de onderzoeksaanvraag daarover niets anders is overeengekomen, zal het laboratorium de monsters c.q. de restanten daarvan na onderzoek bewaren. Het gebruik van anoniem patiëntmateriaal is soms gewenst bij het ontwikkelen en het verbeteren van analysemethoden (controles en validatie) en voor nader onderzoek van de betrokken ziekte. Bij nader gebruik van bloed en/of andere lichaamsmaterialen conformeert het laboratorium zich aan de richtlijnen van de code goed gebruik van de Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (Federa) en indien van toepassing de lokale medisch ethische commissie. Het laboratorium verzoekt de aanvrager de patiënt hierover te informeren. Mocht een patiënt hiertegen bezwaar maken kan hij/zij dit kenbaar maken aan het betreffende laboratorium.

Waar te verkrijgen?

Administratie Medische Microbiologie
Maastricht UMC+
T: 043 3876650

Sluit de enquête