beta-2-Transferrine (liquor/lichaamsvochten)

Opmerking

UITBESTEED ONDERZOEK !

Naam
beta-2-Transferrine (liquor/lichaamsvochten)
Ingevoerd door
Will Wodzig, Supervisor

Informatie alleen voor laboratorium:
- bij voorkeur zo snel mogelijk versturen.
- indien het materiaal gedurende langer dan 24 uur bewaard wordt, dient het materiaal gekoeld (bij +4°C) te worden. Bij voorkeur ingevroren bij -20°C
- watjes en gaasjes afdraaien met filterbuis en vloeistof in polypropyleenbuisje opsturen.
- Labosys-code: B2TROV