Beeldvorming

De afdeling Beeldvorming kenmerkt zich door een zeer efficiënte workflow. Naast de state-of-the-art beeldvormende apparatuur, beschikken wij ook over een geïntegreerd RIS-PACS (Radiologie Informatie Systeem - Picture Archiving and Communication System). Moderne hoogwaardige apparatuur in combinatie met een sterke klinische fysicagroep én een eigen dosimetriecentrum waarborgen dat stralingsbescherming voor de patiënten conform ALARA (= as low as reasonably achievable) altijd onze aandacht heeft. Dit vormt de basis voor individuele gespecialiseerde verslaglegging.

Huisartsenpost voor eerstelijnszorg

Voor de eerste lijn is al jaren succesvol een 'huisartsenpost' ingericht. Hier kunnen patiënten zowel met als zonder afspraak terecht voor conventioneel onderzoek en echografie. Patiënt en/of huisarts beschikt binnen 24 uur over de uitslag van het onderzoek. Een heldere en tijdige terugkoppeling van onderzoeksresultaten en persoonlijke relaties met aanvragers en verwijzers komt de zorg voor de patiënt ten goede.

Waarom kiest u voor Beeldvorming?
  • Efficiënte workflow en speciale diagnostiek voor de eerste lijn. 
  • Trendsetter op het gebied van cardiologische en oncologische toepassingen. 
  • Vooruitstrevend onderzoek op gebied van partikeltherapie en moleculaire beeldvorming. 
  • Onderscheidend op het gebied van diagnostiek en behandeling van neuro-endocriene tumoren. 
  • Diagnostiek en interventie door dezelfde specialisten. 
  • Deelname aan een groot aantal interdisciplinaire besprekingen (MDO’s). 
  • Expert op de aan beeldvorming gerelateerde fysica.

Aandachtsgebieden

Elke medisch specialist heeft één of twee orgaangerichte aandachtsgebieden. Aandacht voor de patiënt en een persoonlijke benadering van de aanvragende (huis)arts zijn belangrijke waarden voor onze afdeling. Door goede afstemming met de aanvragers en behandelaars kan een optimaal diagnostisch- en/of behandeltraject worden bepaald. De patiënt profiteert van de best mogelijke beeldvormende diagnostiek en behandeling.

Sluit de enquête