Cardiovasculaire radiologie

CT en MRI hebben een belangrijke plek verworven in de diagnose en behandeling van cardiovasculaire aandoeningen.

Keuze voor CT

  • 'triple rule out' van acuut coronair syndroom
  • longembolie
  • aortadissectie bij patiënten met acute pijn op de borst
  • screening op coronair vaatlijden
  • voorbereiding van ingrepen (bijv. het vervangen van de aortaklep)

Keuze voor MRI

  • diagnostiek en follow-up van cardiomyopathie
  • congenitale hartafwijkingen
  • myocard infarct (perfusiescan)
  • stapelingsziekten
  • perifeer vaatlijden
Sluit de enquête