NEN-EN-ISO 15189

Het kwaliteitszorgsysteem van de Medische Microbiologie, infectieziekten en infectiepreventie is opgezet conform richtlijnen van de NEN-EN-ISO 15189 en is door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd. De scope waarvoor de accreditatie geldt, is opgenomen op de website van de RvA onder registratienummer M168 (www.rva.nl).

NIAZ

De afdeling Medische Microbiologie, infectieziekten en infectiepreventie beschikt als onderdeel van het MUMC+ over een NIAZ-accreditatie.

PRIVACY

Beveiliging van persoonlijke informatie gebeurt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en NEN 7510-1:2017 +A1:2020, ISO/IEC 27001:2013ISO-27001.

KLACHTENREGELING

Onze organisatie stelt uw mening op prijs, ook als die kritisch is. Het stelt ons in staat te verbeteren. Mocht u niet tevreden zijn over enig aspect van onze zorg, meldt u dit dan aan de betrokken medewerker. Dat geeft ons de mogelijkheid om samen met u naar een oplossing te zoeken. Komt u er samen niet uit, meld het dan bij onze kwaliteitsfunctionaris via kram.mmb@mumc.nl. Dit zorgt ervoor dat de klachten en/of meldingen worden behandeld en teruggekoppeld.

Sluit de enquête