Instructie: Vul het bestelformulier online in, sla het op en stuur deze door naar administratie.cdl@mumc.nl

Gebruik van patiënten (rest)materiaal

Voor zover bij de indiening van de onderzoeksaanvraag daarover niets anders is overeengekomen, zal het laboratorium de monsters c.q. de restanten daarvan na onderzoek bewaren. Het gebruik van anoniem patiëntmateriaal is soms gewenst bij het ontwikkelen en het verbeteren van analysemethoden (controles en validatie) en voor nader onderzoek van de betrokken ziekte. Bij nader gebruik van bloed en/of andere lichaamsmaterialen conformeert het laboratorium zich aan de richtlijnen van de code goed gebruik van de Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (Federa) en indien van toepassing de lokale medisch ethische commissie. Het laboratorium verzoekt de aanvrager de patiënt hierover te informeren. Mocht een patiënt hiertegen bezwaar maken kan hij/zij dit kenbaar maken aan het betreffende laboratorium.

Sluit de enquête