Speciële Hemostase en Transfusie

Het cluster 'Speciële Hemostase en Transfusie' verzorgt de diagnostiek op het gebied van complexe bepalingen van de hemostase en transfusie. Binnen cluster 3 zijn twee verschillende werkplekken, namelijk Speciële Hemostase en Speciële Transfusie. Het cluster vormt een brugfunctie tussen kliniek en onderzoeksgroepen binnen CARIM op het gebied van hemostase, trombose en transfusie. Daarnaast heeft dit cluster de kennis en kunde te fungeren als referentielaboratorium voor de regio en/of firma's. Tevens zijn er verschillende onderwijsmodules op het gebied van transfusiegeneeskunde en bloedstolling beschikbaar. Ontwikkelonderzoek is een belangrijk speerpunt binnen dit cluster, enerzijds om nieuwe ontwikkelingen te volgen, anderzijds om de bestaande diagnostiek waar nodig te verbeteren.
Het cluster heeft een nauwe samenwerking met de overige aandachtsgebieden van het MUMC+ hetgeen resulteert in ondersteuning van de klinische afdelingen binnen het MUMC+.

Speciële hemostase

Deze werkzaamheden richten zich op diagnostiek van bloedingsneiging, trombose, congenitale en verworven coagulopathieën en hemostase gerelateerde medicatiecontrole (onder andere het aantonen van resistentie voor trombocyten remmend medicatie).

Op het gebied van speciële hemostase bieden wij de volgende laboratoriumtesten aan:
Screening bloedingsneiging, uitgebreid onderzoek op het gebeid van trombocytenfunctie, fibrinolyse, VWF en stollingsfactoren, trombofilieonderzoek, monitoring van LMWH en NOACs.
Verantwoordelijk laboratoriumspecialist: mw. prof. dr. ir. Y. Henskens.
Consulent hemostase: prof. dr. E. Beckers

Speciële transfusie

Binnen deze afdeling wordt er specialistisch transfusieserologisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de selectie van compatibel transfusiebloed voor de patiënten in het MUMC+ en de regio.
Verzorgt en bewaakt de beschikbaarheid van bijzondere bloedproducten bij hemato-oncologische patiënten en patiënten die stamcel transplantatie ondergaan.
Vanuit de regio worden complexe analyses naar het MUMC+ gestuurd zoals: uitgebreid onderzoek naar bloedgroep antistoffen, adsorptie, hemolyse onderzoek en elutie technieken.
Verantwoordelijk laboratoriumspecialist: mw. prof. dr. ir. Y. Henskens en mw. dr. I. Körver-Keularts
Consulent transfusie: prof. dr. E. Beckers

 

Sluit de enquête