Abdominale radiologie

verslaglegging beeldvorming

De abdominaal radioloog gebruikt specifiek CT en MRI (beide vaak met contrast). De helft van de onderzoeken betreft een oncologische vraagstelling, zoals lymfoom en gastro-intestinale, urologische of gynaecologische maligniteiten. Interventies die door de abdominaal radioloog worden uitgevoerd bestaan bijvoorbeeld uit de drainage van een abces of het puncteren van organen/weefsels in de buik.

De abdominaal radiologen van het MUMC+ hebben specifieke kennis en ervaring met beeldvormend onderzoek bij endometriose en bij rectumcarcinomen.

Het aandachtsgebied van de abdominaal radioloog is het gebied tussen het diafragma en het kleine bekken.

Sluit de enquête