Celdiagnostiek en Celtherapie

Het cluster celdiagnostiek en celtherapie verzorgt de diagnostiek voor patiënten met hematologische maligniteiten en patiënten met afweerstoornissen. Daarnaast worden de laboratoriumwerkzaamheden ten behoeve van het stamceltransplantatieprogramma verricht. Binnen cluster 2 zijn drie verschillende werkplekken, namelijk morfologie, flow cytometrie en het stamcellaboratorium.

  • Clusterhoofd: dr. J. Damoiseaux 
  • Clustermanager: G. Francot-Schoen
  • Laboratoriumspecialist: dr. B. de Wit 
  • Laboratoriumspecialist: dr. J. van Beers
  • Consulent Hematologie: dr. M. van Gelder
  • Consulent Hematologie: drs. A. Demandt
  • Laboratoriumdirecteur stamcellaboratorium: dr. M. Grommé 
  • Medisch directeur stamcellaboratorium: prof. dr. E. Beckers

Morfologie

Speciële differentiatie van leukocyten wordt in beenmerg, bloed en andere lichaamsvloeistoffen handmatig uitgevoerd op basis van morfologische kenmerken. Deze morfologische differentiatie vindt veelal plaats in het kader van hematologische maligniteiten.
Verantwoordelijke laboratoriumspecialist: dr. B. de Wit
Consulent hematologie: dr. M. van Gelder / drs. A. Demandt

Flow cytometrie

Flow cytometrie is een vervolgstap, na de morfologische differentiatie, in de diagnostiek van hematologische maligniteiten. Daarnaast wordt flow cytometrie gebruikt voor het vaststellen van de immuunstatus en voor het kwantificeren van CD34+ stamcellen. Voor immuunstatusonderzoek kunnen analyses direct ex vivo plaatsvinden, of volgend op een in vitro celkweek. Tenslotte is de flow cytometrie faciliterend voor andere MUMC-afdelingen die gebruik maken van deze techniek voor klinische en researchdoeleinden. 
Verantwoordelijke laboratoriumspecialisten: dr. B. de Wit (hematologie), dr. J. van Beers (hematologie en immunologie) en dr. J. Damoiseaux (immunologie)
Consulent hematologie: dr. M. van Gelder / drs. A. Demandt

Stamcellaboratorium

Het stamcellaboratorium houdt zich bezig met stamcelbewerkingen, CD34-bepalingen en cryopreservatie. Omdat de cellulaire producten gebruikt worden als therapie bij patiënten, geschieden deze bewerkingen onder GMP-condities. Het stamcellaboratorium is hiervoor JACIE geaccrediteerd.
Laboratoriumdirecteur stamcellaboratorium: dr. M. Grommé
Medisch directeur stamcellaboratorium: prof. dr. E. Beckers

Sluit de enquête