Neuro- en hoofdhalsradiologie

Het aandachtsgebied van de neuroradioloog betreft de medische beeldvorming van hoofd en hals en rug. De meest toegepaste beeldvormende technieken in de neuroradiologie zijn CT en MRI. Voor de hals wordt ook echografisch onderzoek gedaan. Ook doen wij echogeleide puncties in het hals gebied en lumbaalpuncties onder doorlichting. 

Als neuroradiologen werken wij intensief samen met neurologie, neurochirurgie, KNO, kaakchirurgie en de radiotherapeuten oncologen. Hierdoor krijgen patiënten snel een diagnose en kunnen een optimaal behandelingstraject ingaan. 

Met spectrale CT en specifieke post-processing software zijn wij in staat om het maximale aan informatie uit CT beelden te halen. Hiermee kunnen we bij CVA patiënten na een trombectomie of trombolyse behandeling de onderliggende pathologie bij een bloeding beter zichtbaar maken. Met MRI-perfusie technieken maken we beter onderscheid tussen tumorgedrag en therapie-effecten en met geoptimaliseerde MRI protocollen kunnen wij epilepsie veroorzakende afwijkingen sneller opsporen. 

Door middel van onderwijs en onderzoek dragen we bij aan de optimale beeldvorming nu en in de toekomst, zowel voor het MUMC, als ook daarbuiten.

MRI-scanner met skyroof
MRI-scanner met skyroof
CT-scanner
CT-scanner
Sluit de enquête