Neuro- en hoofdhalsradiologie

De meest gebruikte technieken bij neuro- en hoofdhalsradiologie zijn MRI en CT. Voor de hals ook de echografie.

Onderliggende pathologie

Na een trombectomie of trombolyse maken wij gebruik van een Dual-Energy CT-scanner. Met dit systeem is bijvoorbeeld ook de onderliggende pathologie bij een bloeding beter zichtbaar.

Specifieke protocollen

Met MRI-perfusie kunnen we beter onderscheid maken tussen tumorgedrag en therapie-effecten. Door de intensieve samenwerking met andere specialisten zijn de MRI-protocollen geoptimaliseerd op zowel macro-, meso- als microniveau. De neuroradiologen werken volgens specifieke protocollen om epilepsieveroorzakende afwijkingen sneller op te sporen.

MRI-scanner met skyroof
MRI-scanner met skyroof
CT-scanner
CT-scanner
Sluit de enquête