Postmortale radiologie is beeldvorming, die na het overlijden wordt gemaakt om de doodsoorzaak te achterhalen, maar bijvoorbeeld ook om (erfelijke) aandoeningen aan het licht te brengen. Traditioneel bestaat postmortaal onderzoek uit een obductie (sectie), waarbij het lichaam door een patholoog wordt geopend. Het Maastricht UMC+ verricht postmortaal radiologisch onderzoek als aanvulling op een uitwendige schouw door de arts. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat postmortaal radiologisch onderzoek, aangevuld met histologische biopten, de doodsoorzaak in veel gevallen met grote zekerheid vaststelt. Nabestaanden ervaren radiologisch onderzoek van hun dierbare vaak als minder bezwaarlijk dan een obductie. Na de beeldvorming kan alsnog besloten worden om een inwendig onderzoek middels obductie te laten plaatsvinden.

postmortale
Wat doet Postmortale Radiologie nog meer?
  • Voor het achterhalen van de doodsoorzaak van kinderen (jonger dan 18 jaar) kan de Nader Onderzoek DoodsOorzaak van Kinderen (NODOK)-procedure in gang worden gezet. Hiervoor wort toestemming gevraagd aan de ouders/gezaghebbenden. Met deze NODOK-procedure wordt geprobeerd de doodsoorzaak van overleden minderjarigen te achterhalen. Dit onderzoek wordt ingezet wanneer er in eerste instantie geen overtuigende verklaringen voor het overlijden is én er geen aanwijzingen zijn voor een niet-natuurlijk overlijden. Of een kind in aanmerking komt voor de NODOK-procedure wordt in overleg met de forensisch arts besloten. Het Maastricht UMC+ is een van de 7 deelnemende centra binnen Nederland waarin dit onderzoek kan plaatsvinden.

    Voor alle stappen wordt afzonderlijk toestemming aan de ouders/gezaghebbenden gevraagd. Eerst vindt er een uitwendige schouw plaats, waarbij de buitenzijde van het lichaam onderzocht wordt. Vervolgens kan er lichaamsmateriaal worden afgenomen worden (bijvoorbeeld vocht of weefsel), beeldvorming gemaakt worden (röntgenfoto’s en CT- en MRI-scans) en een obductie volgen (inwendig onderzoek door de patholoog). Voor het achterhalen van de doodsoorzaak is het belangrijk zoveel mogelijk informatie te verzamelen. De onderzoeken vullen elkaar aan en worden alleen uitgevoerd indien nodig. 

    Middels postmortale beeldvorming wordt het gehele inwendige lichaam afgebeeld. De beelden worden beoordeeld door een kinderradioloog. Resultaten worden teruggekoppeld aan de NODOK-kinderarts en de forensisch arts. 

    Meer informatie over de NODOK-procedure is terug te vinden bij de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en het Forensisch Medisch Genootschap.

  • Binnen het Maastricht UMC+ wordt er ook onderzoek gedaan in het kader van postmortale radiologie. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de rol van postmortale radiologie bij foetussen, kinderen en volwassenen, vaak in vergelijking met een obductie. Zie hier een overzicht van de huidige projecten en studies.

Aanvragen van onderzoek
Sluit de enquête