Medische Microbiologie Infectieziekten en Infectiepreventie

De afdeling Medische Microbiologie, Infectieziekten en Infectiepreventie (MMI) van het MUMC+ onderzoekt humaan materiaal op de aanwezigheid van verwekkers van infectieziekten zoals bacteriën, virussen, gisten, schimmels en parasieten. Tevens kunnen in bloed antistoffen tegen belangrijke ziekteverwekkers zoals Hepatitis A, B, C, HIV, Borrelia en Epstein-Barr virus worden aangetoond. De afdeling MMI biedt advies op maat over zowel diagnostiek en behandeling van infectieziekten als infectiepreventie.

Een deskundig team van artsen-microbioloog, internisten-infectioloog, medisch moleculair microbiologen en deskundigen infectiepreventie (in opleiding) maakt dit mogelijk. Bepaling van de gevoeligheid voor antimicrobiële middelen van bacteriën en gisten gebeurt volgens Europese richtlijnen. Moleculaire typering van bacteriën en virussen is een speerpunt binnen de afdeling. Het laboratorium beschikt over apparatuur met een hoge diagnostische capaciteit voor identificatie, infectieserologie en DNA-technologieën op basis van PCR en sequentieanalyse. Mede hierdoor zijn korte doorlooptijden gegarandeerd. Wij bieden een, voor de regio, uniek pakket van moleculaire testen aan om epidemiologische verschillen tussen micro-organismen te onderscheiden. Dit laatste is met name van belang bij het signaleren van verspreiding van (zorg-gerelateerde) infecties.

  • Een arts-microbioloog is een medisch specialist die zich bezig houdt met het diagnosticeren, behandelen en voorkomen van infecties en infectieziekten, zowel in als buiten het ziekenhuis. Hij/zij heeft een goed overzicht van de infectieziekten en ziekteverwekkers in de regio, en is daarom vaak de eerste die een epidemie op het spoor komt die in het ziekenhuis of daarbuiten optreedt.

   Tevens geeft een arts-microbioloog leiding aan het klinisch microbiologisch laboratorium, welke bestaat uit de onderdelen bacteriologie, virologie/serologie, moleculaire diagnostiek, mycologie en parasitologie. Een arts-microbioloog is tevens hoofd van de unit Infectiepreventie, en met de deskundige infectiepreventie verantwoordelijk voor het infectiepreventieve beleid in het ziekenhuis.

   Verder bestaan de werkzaamheden uit intercollegiale consulten, beleidsvorming en ontwikkeling van protocollen en richtlijnen, zowel binnen het ziekenhuis (antibioticaboekje) als buiten het ziekenhuis (landelijke SWAB richtlijnen), antibiotic stewardship (A-team), openbare gezondheidszorg, en wetenschappelijk onderzoek.

   Daarnaast is onderwijs een kerntaak van de arts-microbioloog, en geeft deze onderwijs aan de analisten, aan studenten van de Universiteit Maastricht en artsen in opleiding (AIOS).

  • Internist-infectiologen houden zich bezig met het diagnosticeren en behandelen van infectieziekten bij mensen, waaronder hiv, hepatitis en klachten na bezoek aan de tropen.

   Het Maastricht UMC+ is één van de 27 officieel benoemde hiv-behandelcentra in Nederland en het enige hiv-behandelcentrum in Limburg. Daarnaast vormt de infectieziekten samen met de afdeling Maag-, Darm-, Leverziekten een expertisecentrum voor virale hepatitis.

   De internist-infectiologen zijn tevens betrokken bij langdurige behandelingen van complexe infecties, zoals vaatprothese-infecties, chronische Q-koorts, endocarditis en tuberculose. Hiervoor is het OPAT opgericht; een team dat langdurige, intraveneuze antibiotische behandeling in de thuissituatie mogelijk maakt.

   Bovendien zijn de internist-infectiologen betrokken bij een scala aan klinische werkzaamheden, waaronder consultvoering bij andere specialismen, het antibiotica team (A-team) en het uitzoeken van allergieën op antibiotica (SAAR project).

   Ook de internist-infectiologen zijn nauw betrokken bij de opleiding van studenten, coassistenten en AIOS.

   Voor meer informatie bekijk de website van het MUMC+

  • De medisch moleculair microbioloog is een medisch ondersteunend specialist, verantwoordelijk voor de moleculaire diagnostische richting binnen de medisch microbiologische laboratoria. Hij/zij heeft de verantwoordelijkheid om, in samenspraak met andere vakspecialisten, moleculaire diagnostiek te ontwikkelen, implementeren en onderhouden.

  • Voor vragen op het gebied van infectiepreventie, kunt u terecht bij de unit Infectiepreventie of de website van het MUMC+. Onze deskundigen infectiepreventie zijn niet alleen werkzaam binnen het MUMC+ maar ook bij Maastro, Vitala+, Envida, Mondriaan en CIRO.

  Medische Microbiologie

  Contact MMI        Team MMI


  NEN-ISO 15189
  Registratienummer M168
  Raad voor Accreditatie

  NIAZ en euPrevent.

  Testen en onderzoeken

  Hier vindt u meer informatie over de waardes, frequentie en verzending van onze testen.

  Analyse Database
  Lees verder

  Onderzoeken aanvragen als externe zorgverlener

  Formulieren en instructies

  Tijd tussen ontvangst en de rapportage van de uitslagen

  Doorlooptijden
  Sluit de enquête