Het cluster Immunodiagnostiek is een hoog gespecialiseerd laboratorium, waar met name van antilichamen gebruik wordt gemaakt om de concentratie te kunnen meten van allerlei lichaamseigen stoffen, die in zeer lage concentraties in lichaamsvloeistoffen voorkomen. Er worden zowel competitieve als niet-competitieve technieken gebruikt. Het betreft RIA’s, ELISA’s, IRMA’s, ILMA’s, FIA’s, FEIA’s, enz. Vele bepalingen vinden plaats op gespecialiseerde analyse-instrumenten. Daarnaast zijn er manueel uitgevoerde bepalingen. Vrijwel elk label kan gemeten worden: fluorescentie, vertraagde fluorescentie, fosforescentie, radioactiviteit (zowel gamma als beta), enzymen, absorbtiometrie en chemiluminescentie. Ook wordt gebruik gemaakt van indirecte immuunfluorescentie. De meeste analyten worden gemeten in micro- of nanogrammen per liter, maar voor sommige stoffen is de detectiedrempel nog eens 1000 tot 1.000.000 keer lager. Voor meerdere analyten betreft het enkel een kwalitatieve bepaling. Niet altijd kunnen concentratie-eenheden gebruikt worden en worden hoeveelheden noodzakelijkerwijs uitgedrukt in arbitraire eenheden.

Binnen het cluster immunodiagnostiek zijn meerdere aandachtsgebieden te onderkennen.

Allergie

Er wordt een zeer breed (ongeveer 200) pakket aan specifiek IgE-bepalingen aangeboden. De selectie wordt primair bepaald door de aanvrager, maar op basis van anamnese, medicijngebruik, woonsituatie en overige klinische informatie, wordt een keuze gemaakt, die zo goed mogelijk aansluit bij het doel van de aanvraag. Het resultaat wordt altijd becommentarieerd. Daarnaast is het laboratorium een van de weinige laboratoria in Nederland, dat uitgebreide allergisch moleculaire diagnostiek kan verrichten om een gericht advies aan de aanvrager te kunnen geven.
Verantwoordelijk laboratoriumspecialisten: dr. D. de Boer en mw. dr. J. Bons
Vaste consulent: mw. dr. C. Nieuwhof (internist/allergoloog)

Endocrinologie

Het betreft vrijwel alle bepalingen van steroïden, eiwithormonen en overige eiwitten, die een regulerende functie binnen het endocriene systeem hebben.
Verantwoordelijk laboratoriumspecialisten: dr. D. de Boer en mw. dr. J. Bons

Autoimmuniteit

Het betreft bepalingen van autoantistoffen. Voor verschillende ziektebeelden wordt er gebruik gemaakt van test algoritmen gebaseerd op screening, uittypering en confirmatie.
Verantwoordelijk laboratoriumspecialist: dr. J. Damoiseaux, mw. dr. J. van Beers; bij afwezigheid mw. dr. J. Bons
Consulenten klinisch immunologen: dr. P. van Paassen, mw. dr. J. Potjewijd en mw. dr. C. Nieuwhof

Infectieserologie

Het betreft de bepaling van zowel antigenen van micro-organismen als antistoffen tegen micro-organismen. Deze bepalingen worden uitgevoerd om een acute/recente infectie op te sporen of om een doorgemaakte infectie aan te tonen.
Verantwoordelijk laboratoriumspecialisten: mw. dr. I. van Loo en dr. G. Oudhuis

Prenatale Screening

Het laboratorium heeft een vergunning overeenkomstig de WBO om analyses uit te voeren en risicoberekeningen te maken met betrekking tot de kans op het krijgen van een kind met een van de trisomieën T21, T18 of T13.
Verantwoordelijk laboratoriumspecialisten: mw. dr. J. Bons en dr. D. de Boer

Oncologie

Het betreft de bepaling van diverse tumormerkstoffen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan metingen op de grenswaarde tussen meetbaar en niet meetbaar. Indien mogelijk en zinvol worden uitslagen longitudinaal gepresenteerd.
Verantwoordelijk laboratoriumspecialisten: mw. dr. J. Bons en dr. D. de Boer

Sluit de enquête