Klinische Farmacie en Toxicologie

Het Laboratorium Klinische Farmacie en Toxicologie beschikt over een ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium voor het bepalen van geneesmiddelconcentraties in lichaamsvloeistoffen (therapeutic drug monitoring (TDM)). Het laboratorium voert bepalingen uit voor interne en externe klanten. De nauwe samenwerking met de apotheek van Radboudumc Nijmegen levert op het gebied van analyses een aantal unieke specialties en gespecialiseerde kennis op.

Dienstverlening
  • Wij meten concentraties van geneesmiddelen in lichaamsmateriaal van patiënten om hun behandeling te optimaliseren. Aan de hand van de uitslag adviseert de ziekenhuisapotheker de arts over het gebruik en dosering van het geneesmiddel. Het laboratorium voert TDM uit voor een groot arsenaal geneesmiddelen, bijvoorbeeld immunosuppressiva, antimicrobiële middelen, psychofarmaca en anti-epileptica.
  • Screening van Drugs of Abuse (DOA) maakt deel uit van het reguliere programma. Deze analyses voeren wij uit voor zowel interne als externe klanten.
  • Wij ontwikkelen nieuwe analysemethodes en meten monsters voor wetenschappelijk onderzoek.
  • Op het gebied van immunosuppressiva en dried bloodspot-analyse hebben wij veel expertise in huis.
  • Wij voeren analyses uit voor toxicologisch onderzoek. Dit onderzoek wordt ingezet wanneer een patiënt, bewust of onbewust, te veel van een geneesmiddel of andere (lichaamsvreemde) stoffen heeft ingenomen. Voor toxicologie is het laboratorium 24/7 beschikbaar om snel een uitslag en advies te kunnen geven over de toxiciteit van geneesmiddelen.
Dried bloodspot-analyse

Bij de dried bloodspot-analyse prikt de patiënt zich in een vingertop met een veilige wegwerplancet. Het bloed komt op een strookje filtreerpapier, dat per post naar het laboratorium Klinische Farmacie wordt gestuurd. In één bloedspot kunnen nu al een groot aantal middelen worden geanalyseerd en dit aantal breidt zich verder uit. Naast het grote gemak voor de patiënt is deze analysemethode efficiënter en goedkoper dan een standaard bloedafname. 

Apotheek

De Apotheek van het Maastricht UMC+ levert geneesmiddelen, informatie en medicatiebegeleiding aan MUMC-patiënten. Patiënten die niet zijn opgenomen kunnen 24 uur / 7 dagen terecht in de poliklinische apotheek op niveau 1 naast de hoofdingang.

De Apotheek levert niet alleen farmaceutische patiëntenzorg, maar ontplooit ook activiteiten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding.

Waarom kiest u voor Klinische Farmacie en Toxicologie?
  • Specialistische farmaceutische zorg van hoog niveau.
  • Kenniscentrum voor Therapeutic Drug Monitoring en Toxicologie.
  • Het laboratorium is 24/7 beschikbaar voor citovraagstellingen.
  • Expertise over dried bloodspot-methode.
Sluit de enquête