Transplantatie Immunologie en Weefseltypering

De afdeling Transplantatie Immunologie, laboratorium Weefseltypering werkt met een diversiteit van bepalingen die nodig is om een orgaan- of stamceltransplantatie te kunnen realiseren, waarbij de HLA-moleculen van donor en patiënt voldoende overeen moeten komen om afstoting te voorkomen. Daarnaast kunnen artsen en patiënten terecht voor HLA-typeringen ter ondersteuning van de diagnostiek van ziektes die met HLA geassocieerd zijn, voor het bepalen van medicatieovergevoeligheid en voor HLA-typeringen en antistofbepalingen voor thrombocytentransfusies. De bepalingen zijn ondergebracht in de clusters serologie, moleculair en cellulaire diagnostiek.

De afdeling maakt voor haar onderzoeken gebruik van zeer geavanceerde sequence based typing technologie waarmee ze in de wereld voorop loopt. HLA-typeringen van lage tot ultrahoge resolutie worden geautomatiseerd uitgevoerd. Met behulp van eigen reagentia (de zogenaamde Maastricht reagentia) voor ultra-high resolution typeringen wordt een resolutie bereikt die het polymorfisme van het hele gen in kaart brengt.

Het laboratorium is uniek in Europa voor wat betreft de geautomatiseerde bepaling van HLA-antistoffen met Luminex- en LabXpress-apparatuur. De afdeling loopt voorop in de implementatie van cellulaire therapie en in de selectie van stamceldonoren.

Bij een transplantatie zijn vele spelers betrokken. Het laboratorium Weefseltypering is de schakel tussen de kliniek, Eurotransplant en Europdonor, die alle orgaan-, respectievelijk stamcel-/beenmergtransplantaties coördineren. De afdeling onderhoudt uitstekende structurele contacten met interne afdelingen binnen het MUMC+ en met de dialysecentra in de regio; niet alleen op het gebied van patiëntenzorg, maar ook op het vlak van opleiding en bijscholing. Onderzoek en ontwikkelingen zijn nauw verbonden met de zorg voor patiënten. De patiënt profiteert van nieuwe bevindingen die zo mogelijk direct in de diagnostiek worden geïmplementeerd.

Waarom kiest u voor Transplantatie Immunologie?
 • HLA-typering op elk resolutieniveau voor zowel transplantaties als HLA-geassocieerde ziekten.
 • Referentiecentrum voor de geavanceerde sequence based typing (SBT) technologie.
 • Uniek in Europa voor wat betreft de geautomatiseerde bepaling van HLA-antistoffen.
 • Voorlopersrol in de implementatie van cellulaire therapie en in de selectie van stamceldonoren.
 • Sterke internationale reputatie als onderzoeks- en opleidingsplek.
Transplantatie immunologie

 • NEN-EN-ISO 15189
  registratienummer M253
  Raad voor Accreditatie
 • American Society for Histocompatibility & Immunogenetics (ASHI)
 • European Federation for Immunogenetics (EFI)
Sluit de enquête