Chromatografie en Massaspectrometrie

Het cluster Chromatografie en Massaspectrometrie verzorgt de diagnostiek voor patiënten middels onderzoek van lichaamsvloeistoffen als plasma/serum, urine en feces.  Binnen cluster 6 zijn drie verschillende werkplekken namelijk chromatografie, massaspectrometrie en spectrofotometrie. Samen dragen deze zorg voor de uitvoering van een groot aantal bepalingen binnen het diagnostisch pakket van het CDL. Daarnaast verzorgt dit cluster de onderzoeksprojecten.

Chromatografie (HPLC)

Door de ontwikkeling en validatie van nieuwe bepalingen kan optimaal gebruik worden gemaakt van de uitgebreide mogelijkheden die deze analysetechniek biedt. Momenteel worden de volgende gevalideerde bepalingen uitgevoerd: catecholaminen en metabolieten in urine (HPLC-ECD), vitaminen B1 en B6 (HPLC-Fluorescentie) in bloed, vitamine A en E (HPLC-UV/VIS) in serum en HbA1c (HPLC-Dedicated) in bloed.
Verantwoordelijk laboratoriumspecialist: dr. W. Wodzig

Massaspectrometrie (ICP-MS, LC-MS/MS en IRMS)

De werkplek massaspectrometrie omvat verschillende apparaten die worden ingezet voor de patiëntendiagnostiek. ICP-MS (Inductief-gekoppeld Plasma-Massa Spectrometrie) voor meting van zware metalen en sporenelementen in bloed en urine. LC-MS/MS voor het meten van cortisol, cortison en dexamethason in urine. Isotoop Ratio Massa Spectrometrie (IRMS) voor het aantonen van de aan- of afwezigheid van de bacterie Helicobacter Pylori.
Verantwoordelijk laboratoriumspecialisten: dr. W. Wodzig en dr. D. de Boer

Spectrofotometrie

Bench-top chemie analysers (spectrofotometers) voor het meten van bijzondere bepalingen zoals galzure zouten in serum (cito bepaling voor zwangerschaps cholestase), cholinesterase, LDL-cholesterol, chloride (cito bepaling voor Cystic Fibrosis bij neonaten),  ACE, chymotrypsine, ketonen, vitamine C, fructosamine en NEFA’s. Vlamfotometrie voor het meten van natrium in zweet van neonaten en natrium en kalium in faeces.
Verantwoordelijk laboratoriumspecialist: dr. W. Wodzig

Onderzoeksprojecten

Het cluster chromatografie en massaspectrometrie heeft de verwerking van interne en externe onderzoeksprojecten en studies in het MUMC+ als aandachtsgebied.
Tevens verzorgt het cluster de verzending  en registratie van uitbesteed onderzoek.
Verantwoordelijk laboratoriumspecialist: dr. W. Wodzig

Sluit de enquête