Met doorlooptijden bedoelen wij de tijdsinterval tussen de ontvangst van het lichaamsmateriaal door het laboratorium en de rapportage van de uitslagen in LUS. Hieronder vindt u een overzicht van deze doorlooptijden:

 • HLA-typeringen t.b.v. orgaan- en stamceltransplantatie:

  • DNA lage resolutie: 5 werkdagen
  • DNA hoge resolutie: 10 werkdagen

  HLA-antistoffen t.b.v. orgaan- en stamceltransplantatie:

  • Aanwezigheid HLA antistoffen: 5 werkdagen
  • Specificiteit HLA antistoffen: 5 werkdagen
  • Aanwezigheid donorspecifieke antistoffen: 5 werkdagen (m.u.v. spoedaanvragen)
  • Advies bij thrombocytentransfusies: 5 werkdagen (m.u.v. spoedaanvragen)

  HLA-typeringen t.b.v. ziekte associatie (incl. coeliakie) medicatieovergevoeligheid:

  • Alleen DNA lage resolutie nodig: 5 werkdagen
  • DNA hoge resolutie nodig: 10 werkdagen
  • Laboratoriumaanvragen die doordeweeks vóór 15.30 uur zijn ingediend, analyseren wij dezelfde dag. Aanvragen die na 15.30 uur worden ontvangen, de volgende dag. Aanvragen voor immunosuppressiva dienen voor 10.30 uur te zijn aangeleverd.
  • Laboratoriumaanvragen die in het weekend vóór 12.00 uur zijn ingediend, analyseren wij dezelfde dag. Aanvragen die na 12.00 uur worden ontvangen, na het weekend. Aanvragen voor immunosuppressiva dienen voor 09.30 uur aangeleverd te zijn.
  • Niet alle analyses voeren wij dagelijks uit. De bepalingsfrequentie vindt u in de analysedatabase.
  • Voor Cito-/spoedaanvragen is altijd overleg met de dienstdoende apotheker noodzakelijk. De dienstdoende apotheker is te bereiken via de telefooncentrale van het MUMC+: 043 3876543.

  De analyseresultaten worden voor externe klanten na autorisatie per post/e-mail verstuurd. Intern zijn de resultaten na autorisatie zichtbaar in het elektronisch patiëntendossier. Bij toxische of sterk afwijkende waarden nemen wij direct telefonisch contact met u op. Vermeld daarom altijd uw telefoonnummer op het aanvraagformulier.

  Vragen?

  Bij vragen over uitslagen kunt u contact opnemen met de dienstdoende apotheker, bereikbaar via de telefooncentrale van het MUMC+: 043 3876543.

 • De doorlooptijd voor ABO, RhD, Rhc en screening is 24 uur. Voor de virologische testen geldt een doorlooptijd van 48 uur voor negatieve uitslagen. Bij positieve uitslagen worden vervolgtesten ingezet waardoor de uitslagtermijn langer wordt. Bij een positieve screening (zowel in 12e als 27e weeks) en/of stijgende ADCC-test nemen wij contact met u op.

Sluit de enquête