Het Laboratorium Pathologie is stevig geworteld in de regio. We doen veel werk voor huisartsen en medisch specialisten in de buurt, we zijn ‘altijd dichtbij’. Daarnaast leveren we ook onze bijdrage aan de topklinische en topreferente zorg van het academisch ziekenhuis, waar we deel van uitmaken.

Pathologie verzorgt ook onderzoek en onderwijs. We wisselen informatie uit op regionaal en (inter)nationaal niveau, daardoor beschikken we altijd over de meest recente kennis op ons vakgebied. Ons gamma van diagnostische methoden, technieken en apparaten is compleet en up-to-date. Zo krijgt u precies de diagnose die u nodig heeft.

Waarom kiest u voor Pathologie?
  • routine-histologisch onderzoek (inclusief enzymhistochemie, immunohistochemie en obducties)
  • cytodiagnostisch onderzoek
  • moleculaire diagnostiek/moleculaire biologische technieken (MBT)
  • elektronenmicroscopie (geen onderdeel van de RVA-accreditatie)
  • BVO-screening colon
Sluit de enquête