Nucleaire geneeskunde

PET-CT-scanner
PET-CT-scanner

Nucleaire geneeskunde is diagnostiek door middel van radioactief gemarkeerde tracers/biomoleculen en behandeling van ziekten met behulp van radioactieve stoffen.

De meest belangrijke en meest bekende therapie is de behandeling van benigne en maligne schildklierafwijkingen met behulp van radioactief jodium.

Hybride beeldvorming

Hybride beeldvorming, zoals PET/CT, SPECT/CT en PET/MRI, is voor de oncologische zorg erg belangrijk. Met PET/MRI maken wij gelijktijdig opnames. In één onderzoek worden niet alleen anatomische structuren maar ook lichamelijke processen, zoals de stofwisseling en inwendige afwijkingen, in beeld gebracht. Dit levert een completer beeld op van de patiënt.

PET-MRI-scanner
PET-MRI-scanner

PET-MRI-scannerDe samenwerking tussen radioloog en nucleair geneeskundige binnen de (hybride) beeldvorming zorgt voor een efficiënte afwikkeling van alle verrichte onderzoeken binnen de beeldvorming. Wij zorgen voor een heldere en tijdige terugkoppeling van onderzoeksresultaten.

Sluit de enquête