Afdelingen

Binnen de expertise-eenheid Diagnostiek en Advies zijn verschillende afdelingen te vinden. De afdelingen zijn verdeeld over drie onderdelen: laboratoria, apotheek en beeldvorming. Voor meer informatie klikt u op de afdeling.

Laboratoria

De laboratoria van Diagnostiek en Advies verrichten diverse onderzoeken. Door gebruik te maken van lichaamsmaterialen als bloed en urine, worden deze onderzoeken uitgevoerd. Zo helpen onze specialisten met de interpretatie van klinische gegevens om uiteindelijk de juiste diagnose te kunnen stellen.

Onder laboratoria vallen maar liefst 6 afdelingen, deze zijn:

Laboratoria

Apotheek

De Apotheek van het Maastricht UMC+ levert geneesmiddelen, informatie en medicatiebegeleiding aan Maastricht UMC-patiënten. Patiënten die niet zijn opgenomen kunnen 24 uur / 7 dagen terecht in de poliklinische apotheek op niveau 1 naast de hoofdingang.

De Apotheek levert niet alleen farmaceutische patiëntenzorg, maar ontplooit ook activiteiten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding.

Meer informatie over de Apotheek MUMC+ vindt u op www.apotheek.mumc.nl

apotheek balie

Beeldvorming

De afdeling Beeldvorming heeft al jaren succesvol een huisartsenpost ingericht. Hier kunnen patiënten zowel met als zonder afspraak terecht voor onderzoek en echografie. Patiënt en/of huisarts beschikken binnen 24 uur over de uitslag van het onderzoek. Een heldere en tijdige terugkoppeling van onderzoeksresultaten en persoonlijke relaties met aanvragers en verwijzers komt de zorg voor de patiënt ten goede. Beeldvorming biedt u:

  • Magneetresonantie (MRI)
  • Nucleaire diagnostiek
  • Echografie
  • Computer tomografie (CT)
  • Combinaties van radiologie en nucleaire (hybride) beeldvorming
  • Alle vormen van conventioneel röntgenonderzoek
  • 'Huisartsenpost' voor eerstelijnszorg
PET-CT-scanner
Sluit de enquête