Onderwijs en opleidingen MMI

Medische Microbiologie Infectieziekten en Infectiepreventie (MMI) biedt onderwijs aan Universiteit Maastricht met daarnaast ook stageplaatsen. Verder houdt de afdeling geaccrediteerde nascholingsbijeenkomsten. Deze vinden plaats op het gebied van microbiologie, infectiezichten en infectiepreventie. Neem voor meer informatie of interesse contact op met secretariaat.mmi@mumc.nl

Onderwijs UM
 • De afdeling MMI draagt via verschillende opleidingen en tracks bij aan het wetenschappelijk onderwijs van Universiteit Maastricht. De stafleden van MMI hebben ook allen een deeltijdaanstelling bij het onderwijsinstituut van de Faculteit FHML. 
  De diverse onderwijsrollen worden vervuld door alle stafleden, waar nodig met ondersteuning van andere medewerkers van de afdeling/vakgroep, zoals b.v. bij werkgroepen en practica. 

  De inspanningen van de afdeling m.b.t. het onderwijs zijn te verdelen over de volgende curricula: 

  • Geneeskunde  (incl. ITM: International Track Medicine) 
  • A-KO (master Arts-Klinisch-Onderzoeker) 
  • Biomedical Science (bachelor/master) 
  • EPH (European Public Health) 
  • Gezondheidswetenschappen 
  • UCM (University College Maastricht) 
  • MSP (Maastricht Science Program) 
 • De afdeling participeert in een vijftal terugkomdagen binnen het reguliere spoor en een Engelstalige terugkomdag in het MaMed spoor, te weten: 

  • Coschap beschouwend, onderwerp: interactief college microbiologische diagnostiek (frequentie 1x per 2 weken) 
  • Coschap snijdend, onderwerp: antibioticabeleid, een college aan het begin van het coschap en een casuïstiekbespreking aan het eind van het coschap (frequentie 1x per 2 weken voor beide) 
  • Coschap Moeder&Kind, onderwerp: wrap-up/herhaling van bovenstaande coschappen (frequentie 1x per 2 weken) 
  • Coschap huisartsgeneeskunde/sociale geneeskunde, onderwerp: group-based discussion casuïstiek seksueel overdraagbare infecties (frequentie 1x per 4 weken)  
  • MaMed surgery, onderwerp: college postoperatieve wondinfecties (frequentie wisselt) 

  Alle terugkomdagen worden verzorgd door artsen-microbioloog (i.o.) of internisten-infectioloog 

Specialistische opleidingen waarin MMI participeert
 • De afdeling MMI verzorgt de opleiding van vier specialisaties: 

  • arts-microbioloog (AM) (opleider dr. Inge van Loo) 
  • medisch moleculair microbioloog (MMM) (opleider prof. dr. Paul Savelkoul) 
  • medisch microbiologisch onderzoeker (MMO) (opleider prof. dr. Paul Savelkoul) 
  • internist-infectioloog: internist met aandachtsgebied infectieziekten (opleider dr. Selwyn Lowe) 
  • deskundige infectiepreventie (opleider dr. Wil van der Zwet) 

  Het programma van de verschillende opleidingen wordt gecoördineerd door een brede Opleidingscommissie, onder voorzitterschap van dr. Inge van Loo. 

 • De opleiding tot arts-microbioloog behoort tot de bij CCMS geregistreerde medische specialistische vervolgopleidingen. De opleiding leidt op tot de functie van arts-microbioloog (AM). De opleiding tot arts-microbioloog duurt vijf jaar. De opleidersgroep bestaat momenteel uit Dr. Inge van Loo (opleider) en Dr. Guy Oudhuis (plaatsvervangend opleider) en 5 overige artsen-microbioloog. 

 • Het opleidingsteam Infectieziekten staat onder leiding van internisten-infectioloog Dr. Selwyn Lowe (opleider) en Dr. Astrid Oude Lashof (plaatsvervangend opleider) en 2 overige internisten-infectioloog. Opgeleid worden AIOS interne geneeskunde tot internist-infectioloog (enkelvoudige differentiatie, 24 maanden), tot algemeen internist met aantekening voor onderdelen van de infectieziekten (meervoudige differentiatie, 8 maanden), tot algemeen internist met een andere specialisatie (keuzestage, 4 maanden).  

 • De opleidersgroep bestaat uit de opleider, Prof. dr. Paul Savelkoul en 3 medisch moleculair microbiologen, aangevuld met diverse stafleden van de afdeling. 

  • De opleiding MMO 
   De 4-jarige opleiding binnen de promotietijd, waarbij de promovendus een brede blik op het vakgebied medische microbiologie krijgt, ook buiten het eigen onderzoeksveld. Tijdens de opleiding wordt de promovendus getraind in een breed pallet van microbiologische technieken op onderzoeksgebied en diagnostisch gebied. De erkenning als MMO via de landelijke Stichting Biomedische Wetenschappelijke Onderzoekers (www.SMBWO.nl) vormt een ingangseis voor de opleiding tot MMM na het afronden van de promotie. 
  • De opleiding MMM 
   De 2-jarige opleiding tot specialist in moleculaire diagnostiek en typering is onderdeel van de NVMM en is formeel landelijk erkend. De opleiding focust op de technische kennis en toepassing van moleculaire microbiologische diagnostiek binnen de patiëntenzorg en vormt een brug met klinische vraagstellingen. De opleiding loopt technisch beperkt mee binnen de opleiding arts-microbioloog. 
 • De afdeling MMI heeft in de praktijk 2 opleidingsplekken voor deskundigen infectiepreventie. De opleiding duurt 2 jaar en de betreffende medewerkers starten bij voorkeur om en om per jaar. De opleiding valt onder de formele zorgopleidingen, onder toezicht van het College Zorg Opleidingen (CZO). Voor deze vervolgopleiding wordt de praktijkcomponent verzorgd binnen onze eigen afdeling en voor de theoriecomponent werken we samen met twee opleidingsinstituten. Maastricht UMC+ zet momenteel ook een eigen theoretisch leertraject op voor de regio. 

 • De afdeling MMI heeft ieder jaar gemiddeld 10 studenten die hun research- of lab-stage bij onze afdeling komen doen, zowel vanuit MBO, HBO als universiteiten. Daarnaast participeren we nog in andere opleidingen.  

  • Academie Verloskunde Maastricht: elk jaar een tweetal colleges in het tweede jaar van de opleiding over infecties in de zwangerschap en HIV en hepatitis. Het eerste door een arts-microbioloog, het tweede door een internist-infectioloog. 
  • Academie Zorgopleidingen MUMC+: zes tot acht maal per jaar verzorgen een arts-microbioloog en een deskundige infectiepreventie een college over zorg-gerelateerde infecties en infectiepreventie aan verpleegkundigen die een specialistische vervolgopleiding volgen in het acute cluster. 
Sluit de enquête