Prof. dr. ir. Y. Henskens

Waarnemend afdelingshoofd, laboratoriumspecialist Klinische Chemie

Korte beschrijving

Algemene Hematologie, transfusie en hemostase

Aandachtsgebieden

  • Cluster Algemene Klinische Chemie en Hematologie (clusterhoofd)
  • Cluster Speciële Hemostase en Transfusie (clusterhoofd)

Contact

Maastricht UMC+
Centraal Diagnostisch Laboratorium
P. Debyelaan 25 / Postbus 5800
6229 HX / 6202 AZ Maastricht
T: 043 3877976 / sein 67976 (secretariaat: T 043 3874694)
E: yvonne.henskens@mumc.nl

Opleidingen

1990: Master Humane Voeding, Landbouw Universiteit Wageningen
1990 - 1994: Assistent in opleiding (promovendus), vakgroep Biochemie, VU Amsterdam
1994: Proefschrift 'Salivary cystatins and their relation to periodontal inflammation'
1995 - 1999: Opleiding tot klinisch chemicus, Diagnostisch centrum SSDZ, Reinier de Graaf Gasthuis Delft
1999: Registratie tot klinisch chemicus in register NVKC
2012: Registratie tot klinisch chemicus in het aandachtsgebied Hematologie in register NVKC

Werkervaring

1990 - 1994: Assistent in opleiding (promovendus) vakgroep Biochemie, VU Amsterdam
1995: Postdoc, vakgroep Biochemie, VU Amsterdam
1995 - 1999: Assistent in opleiding tot klinisch chemicus, Reinier de Graaf Gasthuis Delft
1999 - 2003: Klinisch chemicus hematologie, hemostase, Laboratorium Klinische Chemie, Amsterdam AMC
2003 - 2011: Waarnemend hoofd, Hematologisch Laboratorium, MUMC+, Maastricht
2006 - heden: Docent Hogeschool Zuyd, module Hematologie
2013 - heden: Opleider Klinische Chemie MUMC+, Maastricht
2012 - heden: Waarnemend hoofd CDL en clusterhoofd van de clusters Algemene Klinische Chemie en Hematologie, Speciële Hemostase en Transfusie
2016: Universitair docent

Deelnames, projecten en nevenfuncties

2009 - heden: Voorzitter transfusie commissie Maastricht UMC+
2009 - 2015: Bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie (NVKC)
2009 - heden: Bestuurslid en voorzitter van het cluster Bedrijf and Beroep, NVKC
2008 - heden: Bestuurslid Vereniging van Hematologisch Laboratoriumonderzoek (VHL)
2009 - heden: Secretaris werkgroep hemostase, VHL
2007 - heden: Voorzitter gebruikersgroep Sanquin (bloedproducten leverancier), regio Zuid-Oost Nederland
2009 - heden: Bestuurslid nationale gebruikersgroep Sanquin
2005 - heden: Bestuurslid directie Transfusie medicatie, regio Zuid-Oost Nederland
2016 - heden: Bestuurslid directie Trombosedienst Maastricht
2016 - heden: Bestuurslid subcommissie Hemostase SKML Proficiency testing

Sluit de enquête